Tweede Kamer der Staten Generaal


26974000.001 zevende wijz. comptabiliteitswet
Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 15:58

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 974

Wijziging van enkele artikelen van de Comptabiliteitswet houdende onder andere de verdere invoering van het baten-lastenstelsel als begrotingsstelsel bij het Rijk en de invoering van een interne begrotingsreserve (Zevende wijziging van de Comptabiliteitswet)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele artikelen van de Comptabiliteitswet houdende onder andere de verdere invoering van het baten-lastenstelsel als begrotingsstelsel bij het Rijk en de invoering van een interne begrotingsreserve (Zevende wijziging van de Comptabiliteitswet).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 17 januari 2000 Beatrix

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Zevende wijziging comptabiliteitswet begrotingsstelsel '
Lees ook