Zeventien schoolbesturen in financiële problemen


Zeventien schoolbesturen in financiële problemen; de discussie gaat verder op 2 oktober a.s.!

EINDHOVEN, 20120904 -- Dat onderwijsinstellingen een andere financiële koers moeten gaan varen vanwege krimp en bezuinigingen wisten we al. Maar hoe pakken we de financiële problematiek aan zoals die nu is gesignaleerd? Welke koers gaan we varen: Snijden of slim investeren in het onderwijs? En hoe richten we het financieel beleid daar op in? Op 2 oktober a.s. discussiëren we met kopstukken en financiële professionals uit de onderwijssector over een structurele en inhoudelijke aanpak tijdens de tweede editie van het Jaarcongres Finance in het Onderwijs.

CKC Seminars heeft een verdiepend programma samengesteld met deskundigen als:

* Walter Dresscher, Voorzitter - Algemene Onderwijsbond
* Monica van der Hoff-Israël, Directeur - Infinite Financieel
* Prof. dr. Arjen Ronner, Program Director Enterprise Risk Management - Universiteit van Amsterdam
* Ir. Paul de Ruijter, Directeur - De Ruijter Strategie

Sprekers en bezoekers delen visies en ervaringen omtrent de centrale problematiek met daarbij de financiële professional als schakel tussen kwaliteit & onderwijs.

Voor meer informatie, ga naar: www.financeinhetonderwijs.nl


Deel: ' Zeventien schoolbesturen in financiële problemen '
Lees ook