Gemeente Den Haag

2001-09-28: Zeventien straatnamen wijzigen vanaf 1 januari

In verband met de herindeling doet het Haagse college van burgemeester en wethouders het voorstel aan de gemeenteraad om zeventien straatnamen te wijzigen met ingang van 1 januari 2002. Deze wijziging is noodzakelijk omdat anders per die datum Den Haag 17 dubbele straatnamen zou tellen. Dit kan grote consequenties hebben voor de hulpdiensten als Brandweer en Politie. Daarnaast kunnen dubbele straatnamen voor verwarring zorgen bij bezoekers en voor het bestellen van de post. Het voorstel wordt op 11 oktober in de gemeenteraad behandeld.

Dubbel
Er zijn zeventien dubbele straatnamen geconstateerd. Vijftien daarvan komen zowel in het nieuwe gebied als in het huidige Den Haag voor. Twee straatnamen komen niet in het huidige Den Haag voor, maar wel in twee nieuwe gebieden die vanaf 1 januari 2002 bij de gemeente Den Haag worden gevoegd.

Bovendien bleek dat een aantal straatnamen sterk op elkaar lijken. Straatnamen die een gedeeltelijke overeenkomst vertonen blijven echter, op advies van de politie, bestaan.

Criteria
Om een eerlijke afweging te maken omtrent welke straatnamen te wijzigen, zijn in het voorstel de volgende criteria gehanteerd:


1. De straat met het minst aantal adressen wordt gewijzigd.


2. Als voornoemd criterium niet aan de orde is, dan wordt naar de anciënniteit gekeken: de jongste straatnaam wordt gewijzigd.

De adviescommissie voor de straatnaamgeving heeft deze criteria toegepast en een advies gegeven over de wijziging van een aantal straatnamen.

Voorstel wijzigingen straatnamen
Burgemeester en wethouders leggen het volgende voorstel voor wijziging van straatnamen voor aan de gemeenteraad:

Libellesingel
De Libellesingel komt voor in Den Haag (Wateringse Veld) en de Libelsingel in Leidschendam. In de wijk De Vijvers in Wateringse Veld is een Libellesingel in aanbouw. Aangezien hier de woningen nog niet zijn opgeleverd en de Libelsingel in Leidschendam 68 adressen telt wordt voorgesteld: de Libellesingel in het Wateringse Veld wijzigen in Vuurjuffersingel.

Middenweg
De Middenweg (Wateringse Veld) komt voor in Den Haag en in Leidschendam. In Wateringse Veld telt de Middenweg 84 adressen. In Leidschendam telt de Middenweg 13 adressen. Daar beide wegen een lange historie kennen wordt voorgesteld de straatnaam in Leidschendam niet volledig te veranderen. Het voorstel luidt daarom: de Middenweg in Leidschendam wijzigen in Leidschendamse Middenweg.

Laan van Ypenburg
De Laan van Ypenburg komt voor in Leidschendam en in Rijswijk (Ypenburg). De Leidschedamse Laan van Ypenburg is vooralsnog een doodlopende laan zonder adressen die bovendien in het verlengde loopt van de reeds bestaande straat Pijlkruidveld. De Ypenburgse Laan van Ypenburg ontsluit inmiddels een bedrijventerrein. Voorstel luidt daarom: wijzigen van de Laan van Ypenburg in Leidschendam in Pijlkruidveld.

Zeilstraat
De Zeilstraat komt voor in Den Haag (Scheveningen) en in Leidschendam (Leidschenveen). In Leidschendam wordt de Zeilstraat pas na 1 januari 2002 opgeleverd. De Scheveningse Zeilstraat telt momenteel 122 adressen. Gezien de gevoeligheid rond eventuele wijziging van deze Scheveningse historische straatnaam en het feit dat er in Leidschendam nog geen adressen zijn aan de Zeilstraat luidt het voorstel: de Zeilstraat in Leidschenveen te wijzigen Waterskistraat.

Oesterstraat
De Oesterstraat komt voor in Den Haag (Scheveningen) en in Leidschendam (Leidschenveen). De Oesterstraat in Scheveningen telt 24 adressen. Aan de bouw van de Oesterstraat in Leidschendam is nog niet begonnen. Het voorstel luidt: de Oesterstraat in Leidschenveen wijzigen in Jacobsmantelstraat.

Parallelweg
De Parallelweg komt voor in Den Haag (Centrum) en in Leidschendam. De Parallelweg in Den Haag telt 386 adressen. De Parallelweg in Leidschendam heeft geen adressen. Voorstel luidt daarom: wijziging van de Parallelweg in Leidschendam in Roeleveenseweg, aangezien het verlengde van deze Parallelweg nu reeds Roeleveenseweg heet.

De Rijkstraat
De Rijkstraat komt voor in Den Haag (Scheveningen) en in Rijswijk (Ypenburg). Aangezien de De Rijkstraat in Scheveningen 12 adressen telt en de De Rijkstraat in Ypenburg 60, luidt het voorstel: wijzigen van de De Rijkstraat in Scheveningen in Veenlantstraat.

Buizerdlaan
De Buizerdlaan komt voor in Den Haag (Segbroek) en in Nootdorp. De Buizerdlaan in Den Haag telt 48 adressen. De Buizerdlaan in Nootdorp telt 100 adressen. Om de relatie met het water aan de huidige Buizerdlaan in Den Haag te benadrukken en met het oog op de nabij gelegen Haagse Beek luidt het voorstel: wijzigen van de Buizerdlaan in Den Haag in Buizerdbeek.

Boslaan
De Boslaan komt voor in Den Haag (Haagse Hout) en in Nootdorp. De Boslaan in Den Haag telt 157 adressen. Aangezien aan de Ypenburgse Boslaan geen woningen liggen en er één bedrijf is gesitueerd, luidt het voorstel: wijzigen van de Boslaan in Ypenburg in Ypenburgse Boslaan.

Spreeuwenlaan
De Spreeuwenlaan komt voor in Den Haag (Segbroek) en in Nootdorp. De Spreeuwenlaan in Den Haag telt 48 adressen. Aan de Spreeuwenlaan in Nootdorp zijn nog geen adressen. Het voorstel luidt: het wijzigen van de Spreeuwenlaan in Nootdorp in Zilvermeeuwlaan.

Winterkoninglaan
De Winterkoninglaan komt voor in Den Haag (Segbroek) en in Nootdorp. De Winterkoninglaan in Den Haag telt 3 adressen. Aan de Winterkoninglaan in Nootdorp zijn nog geen adressen. Het voorstel luidt daarom: wijzigen van de Winterkoninglaan in Nootdorp in Goudvinklaan.

Kwartellaan
De Kwartellaan komt voor in Den Haag (Segbroek) en in Nootdorp. De Kwartellaan in Den Haag telt 57 adressen. De Kwartellaan in Nootdorp telt 37 adressen. Het voorstel luidt daarom: wijzigen van de Kwartellaan in Nootdorp in Glansvogellaan.

Purperreigerstraat
De Purperreigerstraat komt voor in Nootdorp en in Leidschendam. Zowel in Nootdorp als in Leidschendam zijn nog geen adressen aan de Purperreigerstraat. Daar zeker is dat de straat in Nootdorp pas na 1 januari 2002 wordt opgeleverd en op dit moment ons niet bekend is wanneer de Leidschendamse straat wordt opgeleverd luidt het voorstel: de Purperreigerstraat in Nootdorp wijzigen in Reuzenreigerstraat.

De Vriesstraat
De Vriesstraat komt voor in Den Haag (Haagse Hout) en in Rijswijk. De De Vriesstraat in Den Haag telt 73 adressen. De De Vriesstraat in Rijswijk telt nog geen adressen. Op basis van het feit dat de De Vriesstraat in Ypenburg gelegen is in een buurt met straatnamen die verwijzen naar oorlogsslachtoffers die gevallen zijn in Ypenburg en gelet op het feit dat nabestaanden betrokken zijn bij de straatnaamgeving luidt het voorstel: de De Vriesstraat in Ypenburg wijzigen in Jan De Vriesstraat (Johannes Gerardus Maria de Vries, 1918-1940, Huzaar).

Lekstraat
De Lekstraat komt voor in Den Haag (Centrum) en in Rijswijk. Op basis van het feit dat er nog geen adressen zijn aan de Lekstraat in Ypenburg en aan de Lekstraat in Den Haag 126 adressen zijn, luidt het voorstel: de Lekstraat in Ypenburg wijzigen Arnostraat.

De Rijnstraat
De Rijnstraat komt voor in Den Haag (Centrum) en in Rijswijk. De Rijnstraat in Den Haag telt 13 adressen. Op basis van het feit dat er nog geen adressen zijn aan de Lekstraat in Ypenburg luidt het voorstel: de Rijnstraat in Ypenburg wijzigen in Neckarstraat.

Maasstraat
De Maasstraat komt voor in Den Haag (Centrum) en in Rijswijk. De Maasstraat in Den Haag telt 250 adressen. Op basis van het feit dat er nog geen adressen zijn aan de Maasstraat in Ypenburg luidt het voorstel: de Maasstraat in Ypenburg wijzigen in Marnestraat.

Procedure
Dit voorstel wordt op woensdag 3 oktober vanaf 09.00 uur in de commissie VBBS behandeld. Betrokken burgers hebben hierin inspraakmogelijkheid. Na bespreking in de commissie, neemt de gemeenteraad op 11 oktober 2001 een besluit over het collegevoorstel. Ook daar kunnen betrokkenen gebruik maken van het inspreekrecht.

De betrokken bewoners zijn inmiddels per brief op de hoogte gebracht van het voorstel en de procedure. Alle traceerbare toekomstige bewoners van Leidschenveen en Ypenburg die zullen gaan wonen in een straat waarvan de naam gaat veranderen zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld.

Compensatie
Alle bewoners van de gebieden die per 1 januari 2002 bij Den Haag zullen worden gevoegd ontvangen in december van de gemeente 40 adreswijzigingskaarten. Ook Haagse bewoners van wie de straatnaam verandert ontvangen 40 adreswijzigingskaarten. De kaarten worden gratis ter beschikking gesteld. Ook over dit voorstel neemt de gemeenteraad 11 oktober een besluit.

28 september 2001

last update: 1 oktober 2001 ;pag.: 8665; auteur: 77

Deel: ' Zeventien straatnamen wijzigen in Den Haag '
Lees ook