ZFW Zelfstandigen: overleg levert geen nieuwe, concrete toezeggingen op

MKB-Nederland, LTO-Nederland, de staatssecretaris van Financien en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben vandaag overleg gevoerd over de knelpunten in de uitvoering van de Wet Zelfstandigen in het Ziekenfonds. Dit overleg verliep volgens het gezamenlijk uitgegeven persbericht in een constructieve sfeer. Maar het leverde geen nieuwe, concrete toezeggingen op.

Op 20 november was reeds bekend geworden, dat staatssecretaris Vermeend de kleine zelfstandigen, die gedurende 1 uitzonderlijk jaar onder de ziekenfondsgrens doken, tegemoet wilde komen.
https://www.telegraaf.nl/krant/archief/19991120/teksten/bin.vermeend.html

Leverde het overleg van vandaag concrete toezeggingen op? Nee. Ter herinnering de bezwaren die MKB Nederland eerder had geformuleerd. Zie https://www.mkbnet.nl/mkbnederland/berichten/3281.shtml


1. Het peiljaar
============
"Veel ondernemers merken op dat van deze drie jaren er vaak een slechte tussen zit als gevolg van een veelheid van omstandigheden (ondermeer slechte omzet, hoge kosten als gevolg van periodieke investeringen)."
Dit probleem lijkt nu definitief opgelost.
Maar voor de velen die na 1997 gestart zijn of nog zullen starten is het effect nihil. Daarvoor geldt immers maar 1 jaar, dat dus niet buiten beschouwing kan blijven. Er is slechts de toezegging dat er zal nog nader gekeken worden naar de problematiek rond de starters.


2. De terugkeer naar de particuliere markt
=======================================
Er is geen oplossing voor de problemen die mensen ondervinden als zij na enkele jaren ziekenfonds weer terug moeten naar de particuliere markt:

- Chronisch zieken kunnen hun oudere polis niet meer terugkrijgen.

- Ook de wat oudere ondernemers kunnen hun oude polis niet meer terugkrijgen.
Neem mijn eigen geval: ik heb 16 jaar lang relatief 'te veel' premie voor mijn particuliere polis betaald om een gelijkblijvende premie na mijn 45e veilig te stellen. Die 'continu-premie' na mijn 45e raak ik kwijt. Kortom, ik moet de eerstkomende jaren meer betalen aan de ZF-premie dan ik nu betaal en de jaren daarna weer meer aan een nieuwe particuliere polis met leeftijdstoeslagen. Oftewel: of ik zo vriendelijk wil zijn de komende 23 jaar (!) veel meer te betalen. Er wordt een beroep gedaan op Zorgverzekeraars Nederland om de terugkeer te vereenvoudigen. Vooralsnog zijn de regelingen bij de zorgverzekeraars volstrekt ontoereikend en/of te duur:
- Nuts: geen tijdslimiet. Kosten: 25% van de normale premie. Bovenop de ZFW-premie dus

- Zilveren Kruis: slechts 1 gratis sluimerjaar
- CZ: 1 jaar gratis sluimeren

- Unive: geen sluimerpolis
Zeker voor starters zijn deze regelingen volstrekt ontoereikend. Als een starter het eerste jaar al zijn investeringen versneld afschrijft en dan in zijn tweede jaar voor het eerst boven de ZF- grens komt, kan deze pas op 1 januari van het zesde (!) jaar weer uit het Ziekenfonds. Voor het zesde jaar gelden immers als refertejaar de jaren 1, 2 en 3. Laat het eerste, slechtste jaar weg en het gemiddelde over de jaren 2 en 3 komt boven de ZFW-grens.


3. Man-vrouw maatschappen, vennootschappen onder firma


Het bezwaar van MKB Nederland luidde dat de verplichte verzekering van beide partners vele duizenden guldens extra kost. Dit bezwaar is niet weggenomen. Slechts is er de toezegging dat de mogelijkheid van een fiscale overgangsmaatregel bekeken zal worden.


4. Vrouwelijke ondernemers
=======================
Dit zijn deeltijders die nu veelal via de partner verzekerd zijn. Ook hun verzekeringsplicht wordt niet teruggedraaid.

Een door MKB Nederland vergeten groep is ook niet gebaat bij de uitkomsten van het overleg:


5. Alleenstaanden (en alle anderen zonder mede-verzekerden)


Voor hen geldt dat zij (zeker als zij een hoog eigen risico hebben) in het ziekenfonds veel duurder uit zijn. Dat verschil kan oplopen tot f 2.000 per jaar: f 3.500 ZFW-premie tegenover f 1.500 premie voor een particuliere 1-persoonspolis. Inkomenscompensatie of een eenmalige opt-out maatregel zit niet in het vat.

Jan Ehrhardt
Monitor
Postbus 93580
1090 EB Amsterdam
Tel: 020 6203930
Fax: 020 6208480
Mailto:monitor@monitor.nl

Overzicht van publicaties in de pers over dit onderwerp: https://www.monitor.nl/ziek.htm
Het persbericht van de overleg voerende partners is ook daar te vinden. Inclusief een versie van dit document in WP5.1 en Word 97-formaat. Zie https://www.monitor.nl/extra/legedop2.htm

--

Deel: ' ZFW Zelfstandigen overleg geen concrete toezeggingen '
Lees ook