Breed Platform Verzekerden en Werk

Persbericht 15 juli 2002:

'Cliënten staan voor de poort'

Zieke werknemers die aan de slag willen (blijven) ervaren te vaak onwil van werkgevers. Ook ervaren ze belemmeringen, opgeworpen door de instanties waar zij op zijn aangewezen. Dat blijkt uit de rapportage 2001 van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen, die als titel meekreeg 'Cliënten staan voor de poort'.

De Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is hét landelijk adviespunt voor iedereen met een gezondheidsbeperking die meer wil weten over werk krijgen en houden, over toegang tot sociale zekerheid en verzekeringen afsluiten. Ook in het afgelopen jaar groeide het aantal mensen dat om advies aanklopte, in de verwachting daar beter van te worden. Ruim 7.000 mensen belden in 2001 de Helpdesk. Het Breed Platform Verzekerden en Werk leidt daaruit af dat de behoefte aan adequate, cliëntgerichte informatie groeit. Zeker nu de uitvoering van de sociale zekerheid sinds dit jaar ingrijpend is gewijzigd. Daaroverheen komen de gevolgen van de Wet Verbetering Poortwachter, van kracht sedert april 2002. Steeds meer verantwoordelijkheid wordt bij de werknemer gelegd. Wil de wet zijn doel niet voorbij schieten en onbedoeld slachtoffers maken, dan gaat het er nu om die verantwoordelijkheid van cliënten ook voor hen hanteerbaar te maken. Daarin voorziet de wet niet, waarschuwt het Breed Platform Verzekerden en Werk.

Enkele bevindingen uit de rapportage schetsen de ongelukkige uitgangssituatie waarin de ingrijpende hervorming van het stelsel en de nieuwe wet hun beslag moeten krijgen:

* Wetsovertredingen houden aan

* Verzekeringsbranche weinig transparant

* Erfelijke aandoening staat (ziektekosten)verzekering in de weg
* Arbodiensten en reïntegratiebedrijven functioneren nog onvoldoende
* Arbeidsgehandicapten worden extra belemmerd
* Open communicatie blijft uit

* Vrees voor hardere verhoudingen.

Het Breed Platform Verzekerden en Werk rekent het tot zijn taak om betrokken instanties, bedrijven en de politiek gevraagd en ongevraagd van advies te dienen waar iedereen beter van wordt: de cliënten en patiënten met de wil om te werken, maar ook de instanties zelf. Daarom doen de betrokken organisaties en bedrijven er volgens het Breed Platform Verzekerden en Werk goed aan de cliënt centraal te stellen. Ze kunnen betere informatie verschaffen. Ook duidelijkheid over gehanteerde criteria voor toelating tot of uitsluiting van verzekeringen is gewenst. Met klachten kunnen ze hun voordeel doen door ze mee te wegen in hun beleid. De privacy van het vragende individu en de wet behoren ze te respecteren. In het algemeen zou met een open en communicatieve opstelling al veel leed worden voorkomen of uitgebannen, aldus het Breed Platform Verzekerden en Werk bij de presentatie van de Helpdeskrapportage 'Cliënten staan voor de poort'.


---

Voor meer informatie kunt u terecht bij Margit Wewer, beleidscoördinator BPV&W, 020 - 4 800 333. De volledige Helpdeskrapportage 2001 is op te vragen bij het BPV&W, 020-4800333 of op te halen als pdf-bestand:

korte versie (48 pag. 492kB pdf-bestand) »
lange versie (78 pag. 958kB pdf-bestand) »

Deel: ' Zieke werknemers stuiten te vaak op onwil werkgevers '
Lees ook