Ministerie van VWS

Ziekenfondsen krijgen meer invloed op doelmatigheid zorg

Vrijdag 16 juli 1999, persbericht nummer 78

Ziekenfondsen mogen zorg in eigen beheer gaan verlenen en deel gaan nemen in zorgaanbieders. Daartoe zal minister Borst artikel 42 van de Ziekenfondswet wijzigen en het huidige verbod opheffen. Achtergrond van het voornemen van de minister is de ziekenfondsen zo veel mogelijk ruimte te geven om invloed uit te oefenen op doelmatigheid van de zorgverlening. Het besluit was aangekondigd in het regeerakkoord.

Met het besluit van de minister mogen ziekenfondsen zich intensiever bezig houden met de organisatie van farmaceutische hulp, hulpmiddelen, huisartsenhulp, de tandheelkundige hulp, de verloskundige hulp, de paramedische hulp, het ziekenvervoer en de kraamhulp.

Naast het zelf leveren van zorg kan een ziekenfonds ook deelnemen in een zorgaanbieder. Door deel te nemen in een apotheek of hulpmiddelenleverancier kan een ziekenfonds invloed uitoefenen op de wijze waarop de zorgaanbieder te werk gaat. Zo kan de apotheek bijvoorbeeld geneesmiddelen afleveren onder de vergoedingslimiet. Het ziekenfonds krijgt tevens de kans mee te beslissen over zaken als de ontwikkeling en het aanbod van hulpmiddelen, alsmede over de te leveren service. Het ziekenfonds kan een deelneming eveneens gebruiken om meer informatie te krijgen over de inhoud van de zorgverlening, om vervolgens doelmatigere zorg te contracteren.

Minister Borst verwacht niet dat ziekenfondsen massaal zullen overgaan tot het oprichten van eigen instellingen om zo de zorg in eigen beheer te verlenen. Zij verwacht wel dat de instrumenten "eigen instelling" en "deelneming" de ziekenfondsen zo nodig kunnen helpen om hun rol als leverancier van goede zorg tegen een goede prijs waar te maken.

Voor particuliere zorgverzekeraars verandert er niets. Europese regelgeving verbiedt particuliere zorgverzekeraars andere activiteiten dan de huidige te ontplooien.

Deel: ' Ziekenfondsen krijgen meer invloed op doelmatigheid zorg '
Lees ook