CZ ACTIEF IN GEZONDHEID

Ziekenhuis kan wachtlijst nu echt aanpakken

Het Atrium Medisch Centrum in Heerlen en zorgverzekeraar CZ hebben afgesproken dat het ziekenhuis het aantal operaties waarvoor patiënten het langst op de wachtlijst staan flink gaat opvoeren. Het akkoord biedt vooral uitkomst voor patiënten die op een wachtlijst staan voor een operatie aan heup, knie of ogen, een behandeling voor een liesbreuk of het verhelpen van spataderen. Afgesproken is dat voor deze ingrepen dit jaar in totaal 5000 patiënten behandeld worden; dat is 22 procent meer dan vorig jaar. De extra operaties moeten er toe leiden dat de wachttijden voor een operatie de komende twee jaar worden teruggebracht tot de landelijke norm van maximaal 7 weken. Bij operaties waarbij de patiënt dezelfde dag naar huis kan moet de wachttijd beperkt worden tot maximaal 6 weken. De afspraken gelden voor klanten van alle verzekeringsmaatschappijen. Het ziekenhuis gaat de komende tijd nog in gesprek met de zorgverzekeraars over het versneld terugdringen van lange wachttijden voor knieoperaties, sterilisaties, prostaat, hernia, galblaas, borstverkleining of behandeling van slagaders in buik of been.
Het akkoord is gesloten in het kader van een nationaal plan voor vrije prijsafspraken met ziekenhuizen over operaties met de langste wachttijden. Het is de opmaat naar een nieuw systeem voor de bekostiging van ziekenhuizen, waarbij loon naar werken voor de medisch-specialisten en budget naar prestatie voor het ziekenhuis centraal staan.

Atrium MC in Heerlen is het eerste algemeen ziekenhuis in Nederland waar deze afspraken nu al tot stand zijn gekomen.

Alfred Roobol, directeur Zorg van CZ, spreekt van een groot succes. 'Het allerbelangrijkste is dat onze verzekerden en die van andere zorgverzekeraars nu minder lang hoeven te wachten op een medische behandeling. Ze kunnen nu eerder in de eigen regio terecht. Dat is de grootste winst.' De afgesproken prijzen noemt hij 'heel redelijk'. 'We komen goed uit met deze kostprijzen. We beschouwen het als een hele goede eerste stap op weg naar een systeem waarbij een ziekenhuis op een betere manier wordt beloond, met de juiste prikkels om patiënten tijdig te behandelen. Dat blijkt in de praktijk een moeizaam proces. Daarom zijn we zo blij dat we in goede samenspraak met dit ziekenhuis en de medisch specialisten al het eerste landelijke succes kunnen boeken.'
Ook Eke Zijlstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Atrium MC, toont zich zeer verheugd: 'Nu de prijs voor een concreet product een directe relatie krijgt met daadwerkelijk gemaakte kosten, zien we kans om de wachttijden substantieel terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het nieuwe experimentele financieringsmodel, waarbij sprake is van 'boter bij de vis' geeft ons ziekenhuis de ruimte om duidelijk meer productie te realiseren waardoor de patiënt minder lang hoeft te wachten. Het principe van loon naar werken en budget naar prestatie is voor ons ziekenhuis een uitstekende prikkel om vraag en aanbod in de zorg in evenwicht te brengen.'

Deel: ' Ziekenhuis kan wachtlijst nu echt aanpakken '
Lees ook