NZi

ziekenhuizen tevreden met ICT-systemen in sector!

15 juni 1999

Eén PC per 1,5 bed in ziekenhuis

Ziekenhuizen gaan op grote schaal over op moderne PC's. Jaarlijks wordt er zo'n 2,3 miljoen gulden uitgegeven aan automatisering. Omgerekend is dit ruim 6.300 gulden per ziekenhuisbed. Over het algemeen is er grote tevredenheid over de IT-systemen in de ziekenhuissector.

Deze cijfers komen uit het onlangs verschenen rapport 'Automatisering in de ziekenhuissector, stand van zaken 1998'.

Actuele ontwikkelingen rond apparatuur, besturingssystemen, (nieuwe) investeringen, digitale opslag en verwerking, Internet/Intranet, medische zorgprotocollering en communicatieservers staan beschreven in het rapport. Tevens wordt er inzicht gegeven in cijfers over onder meer de aanschafwaarde van hardware en software, de kosten van randapparatuur en opleidingen, het aantal fte's en ICT-afdelingen, salariskosten van ICT-medewerkers en de uitgaven aan outsourcing.

De publicatie 'Automatisering in de ziekenhuissector, stand van zaken 1998' kunt u schriftelijk of per fax bestellen bij de afdeling Verkoop Publicaties NZi, postbus 9697, 3506 GR Utrecht, fax (030) 273 95 60 o.v.v. publicatienummer 198.1242. De publicatie kost f 90,= voor leden van de NZf, f 195,= voor non-profitorganisaties en f 395,= voor profitorganisaties (exclusief porto- en administratiekosten).

Deel: ' Ziekenhuizen tevreden met ICT-systemen in sector '
Lees ook