---

Ministerie van Defensie---

Zijlstra nieuwe voorzitter Veteraneninstituut

03-03-2003

Persbericht ministerie van Defensie DV/PB016

Voormalig kamerlid Martin Zijlstra is met ingang van 1 maart jl. aangetreden als voorzitter van het Veteraneninstituut te Doorn. Het instituut, dat zich inzet voor de Nederlandse veteraan, is een samenwerkingsverband van de Stichting Dienstverlening Veteranen, het Veteranenplatform, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO), het BNMO-Centrum en het ministerie van Defensie.

Om dit samenwerkingsverband in bestuurlijk opzicht te versterken is de samenwerking verder geïntegreerd. Hiervoor zijn met ingang van 1 maart 2003 de werkzaamheden van de Stichting Dienstver-lening Veteranen en het ministerie van Defensie samengebracht in de nieuwe onafhankelijke Stichting Veteraneninstituut. Daarbinnen is de rol van het Veteranenplatform, als representant van de georganiseerde Nederlandse veteranen, meer adviserend van aard geworden. Het BNMO en het BNMO-Centrum zijn in de nieuwe Raad van Bestuur van de Stichting Veteraneninstituut vertegenwoordigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Zijlstra nieuwe voorzitter Veteraneninstituut '
Lees ook