RIJKSMUSEUM TWENTHE

Zilver in de Gouden Eeuw. Pronkstukken uit het Fries Museum

Persbericht

Van 21 juli t/m 30 september 2001 is in het Rijksmuseum Twenthe de tentoonstelling Zilver in de Gouden Eeuw. Pronkstukken uit het Fries Museum te zien.

De Friese zilversmeedkunst kende in de zeventiende eeuw een grootse bloeiperiode. Deze had mede te maken met de toenemende welvaart onder de welgestelde burgerij in vrijwel de gehele provincie. Daarnaast waren ook het Stadhouderlijk Hof, de landadel en de protestantse kerk belangrijke opdrachtgevers. Zilver was, evenals goud, statussymbool. Men demonstreerde door het bezit van fraai vormgegeven zilveren voorwerpen macht en aanzien. De toenemende vraag stimuleerde Friese zilversmeden tot concurrentie; deze kwam de kwaliteit zeer ten goede. Belangrijke centra van edelsmeedkunst waren Leeuwarden en Bolsward. 'Zilver in de Gouden Eeuw' laat met zeventig tot tachtig schalen, bokalen, bekers, kommen, gedecoreerde hoorns, knottekistjes en zoutvaatjes evenzovele fraaie resultaten van zilversmeedkunst uit deze hoogtijdagen zien, waarvan sommige permanent, andere zelden of nooit in het Fries Museum zijn tentoongesteld. Het hoogtepunt van dit wereldlijk en kerkelijk zilver wordt gevormd door de zogenoemde Poptaschat, zes bij elkaar behorende stukken pronkzilver uit een Friese state, die al sinds 1881 in bruikleen in het Fries Museum is. Eigenaars zijn de Voogden van het Popta Gasthuis te Marssum, die sinds 1712 de nalatenschap beheren van dr Henricus Popta, een zeer welgesteld advocaat aan het Hof van Friesland. De versiering van de meeste tot deze schat behorende voorwerpen bestaat uit mythologische voorstellingen temidden van kwabornamenten. Veel van deze decoraties zijn ontleend aan de Metamorphosen van Ovidius. De tentoonstelling 'Zilver in de Gouden Eeuw. Pronkstukken uit het Fries Museum' is een pendant van 'De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw' die het Fries Museum in september 2000-januari 2001 organiseerde. Weliswaar wordt de kern van de Friese tentoonstelling overgenomen, maar er zijn belangrijke verschillen. De tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe omvat grotendeels werk uit het Fries Museum zelf, maar is aangevuld met enkele bruiklenen van elders. Dit project bevestigt nog eens de goede samenwerking tussen beide musea, die ook blijkt uit de recente uitwisseling van diverse schilderijen.

Bij de tentoonstelling is De Zilveren Eeuw. Pronkzilver in de zeventiende eeuw te koop. Deze uitgave, geschreven door de kunsthistorica Marlies Stoter, conservator kunstnijverheid in het Fries Museum te Leeuwarden, verscheen bij de tentoonstelling 'De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw' in het Fries Museum (september 2000-januari 2001). Het boek bevat toelichting bij en afbeeldingen van de meeste in Het Rijksmuseum Twenthe getoonde werken.

/////

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: drs. Paul Knolle, conservator oude kunst, of met Melitta Frieling, coördinator PR

Onderstaande afbeeldingen kunt u opvragen via:
bader@introweb.nl

Afbeeldingen


- Rintje Jans, Schotel en lampetkan (deel van de Poptaschat), zilver, 1671, schotel d 62,5 cm, kan h 38,5 cm, Fries Museum, Leeuwarden, bruikleen Voogden dr. H. Popta Gasthuis te Marssum (foto Dikken & Hulsinga)

- Jarich Gerrits van der Lely, Knottekistje, zilver, 1633 (?), 9,5 x 6,3 cm, Fries Museum, Leeuwarden (foto Dikken & Hulsinga)
- Nicolaas Mensma, Brandewijnkom, zilver en verguldsel, 1686, 7,8 x 11,9 x 25 cm, Fries Museum, Leeuwarden (foto Dikken & Hulsinga)
- Bolsward (?), Kruithoorn van Wijtzo van Camminga, zilver en messing, 1630, 18,5 x 7,3 cm, Fries Museum, Leeuwarden (foto Dikken & Hulsinga)

16 jul 01 12:20

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Zilver in de Gouden Eeuw' in Rijksmuseum Twenthe '
Lees ook