Gemeente Utrecht
EMBARGO TOT WOENSDAG 29 JANUARI 2003 OM 16.30 UUR
ZILVEREN STADSMEDAILLE VOOR MEVROUW J.TH.H. FRANSEN-VAN GALEN


Op woensdag 29 januari om 16.30 uur reikt mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht, de Zilveren Stadsmedaille uit aan de mevrouw J.Th.H. Fransen-van Galen bij haar afscheid als secretaris van de COSBO Stad Utrecht.
Mevrouw Fransen-van Galen (73) is sinds 1995 secretaris van de COSBO Stad Utrecht, een samenwerkingsorgaan van de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB. Zij heeft zich gedurende acht jaar ingezet voor de behartiging van de belangen van de ouderen in de stad.
Daarnaast heeft zij zich op andere maatschappelijke terreinen voor Utrecht ingezet. Zij was onder meer lid van de Vrouwenraad Stad Utrecht (1973 - 1984) en zij was in de jaren '80 voorzitter van de Unie van Vrijwilligers Utrecht. Mevrouw Fransen is tevens mede-oprichter en secretaris geweest van de Stichting Ouderenwerk Binnenstad. Deze stichting zorgt voor begeleiding en advisering van ouderen op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën. Kort nadat de Stichting Abbeyfield Nederland in 1986 is opgericht, heeft zij de stichting in Utrecht mede opgericht. Het doel van deze stichting is het realiseren van goede woonaccommodaties voor ouderen in de stad Utrecht. Van 1989 tot en met 1997 was mevrouw Fransen-van Galen voorzitter van de Utrechtse Oranje Comité.
In de Zilveren Stadsmedaille* van de stad Utrecht is de volgende tekst gegraveerd:
J.Th.H. Fransen-van Galen

Met raad en daadveelzijdig actief voor zorg en welzijn


* Deze stedelijke onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich voor de stad Utrecht gedurende lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt.


Noot voor de media:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.C.M. Kuperus, Chef kabinet,tel. 030 - 286 10 41.
De uitreiking vindt plaats bij de COSBO Stad Utrecht, Frederik van Eedenstraat 5a te Utrecht.


Utrecht, 28 januari 2003


---- --

Deel: ' Zilveren stadsmedaille voor mevrouw j.th.h. fransen-van galen '
Lees ook