2223. Raad - BEGROTING
Go Back INDEX
Press Release: Brussels (25-11-1999) - Press: 374 - Nr: 13293/99
_________________________________________________________________

13293/99 (Presse 374)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2223e zitting van de Raad


- BEGROTING -

Brussel, 25/26 november 1999

Voorzitter :

mevrouw Suvi-Anne SIIMES

Minister van Financiën van Finland

INHOUD

DEELNEMERS

*

BESPROKEN PUNTEN

VOORTZETTING VAN DE BEGROTINGSPROCEDURE

*


-
ONTMOETING MET HET EUROPEES PARLEMENT *

-

*
TWEEDE LEZING VAN DE BEGROTING DOOR DE RAAD
*

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

*

ECOFIN

*

* Accijnzen op minerale oliën *

MILIEU

*

* Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa *

* Afvalverbranding *


_________________

Deel: ' Zitting Raad Begroting Europese Unie '
Lees ook