2237. Raad - VISSERIJ
Go Back INDEX
Press Release: Brussels (16-12-1999) - Press: 416 - Nr: 14071/99
_________________________________________________________________

14071/99 (Presse 416)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2237e zitting van de Raad


- VISSERIJ -

Brussel, 16/17 december 1999

Voorzitter :

de heer Kalevi HEMILÄ

Minister van Land- en Bosbouw van de Republiek Finland

INHOUD

DEELNEMERS

*

BESPROKEN PUNTEN

TAC'S EN QUOTA VOOR 2000

*

MAROKKO: TOEKOMSTIGE BETREKKINGEN OP VISSERIJGEBIED
*

CONTROLEMAATREGELEN IN HET NOORDOOSTELIJK DEEL VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN

*

TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR DE INSTANDHOUDING VAN VISBESTANDEN (O.M. ZANDSPIERING)

*

DIVERSEN

*


-
REGIONALE VERGADERINGEN *

-
SCHARQUOTUM VOOR SAINT-PIERRE EN MIQUELON *
-
WTO-ONDERHANDELINGEN IN SEATTLE *

-
ETIKETTERING VAN RUNDVLEES EN RUNDVLEESPRODUCTEN *

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

*

VISSERIJ

*

* Richtprijzen voor visserijproducten voor 2000 *
* Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur * *
* Structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector * *
* Technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden
*

* Schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief *
* Bulgarije - overeenkomst inzake visserijproducten *

EER

*

* Wijzigingen van de EER-Overeenkomst *

HANDEL

*

* Antidumping - invoer van furfuraldehyde van oorsprong uit China *
* Vietnam - invoer van schoeisel *

* Tunesië - invoer van olijfolie *

* Overeenkomst EG/Cambodja betreffende de handel in textielproducten
*

* Westelijke Balkan - autonome communautaire invoerregelingen *
* Zuid-Afrika: Overeenkomst betreffende handel, ontwikkeling en samenwerking * *

* Betrekkingen met de geassocieerde LMOE - oorsprongsregels *

DOUANE-UNIE

*

* Communautaire tariefcontingenten *

* Douanerechten voor bepaalde industrie- en landbouwproducten * *

EGKS

*

* Kazachstan - handel in bepaalde ijzer- en staalproducten *

EXTERNE BETREKKINGEN

*

* Bosnië-Herzegovina *

* Albanië *

* Samenwerkingsprogramma van de Europese Unie voor non-proliferatie en ontwapening in de Russische Federatie *

* Speciale gezant van de Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten *

* Mozambique - accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens *

ONTWIKKELING

*

* Milieuaspect en ontwikkelingsproces *

* Tropische bossen *

BELASTINGEN

*

* Accijnsrecht op minerale oliën * *

ECOFIN

*

* Benoeming van de directeur van het OLAF *
* Procedure buitensporig tekort *

LANDBOUW

*

* Boviene somatotropine (BST)* *

INTERNE MARKT

*

* Douane 2000-programma* *

* Snelheidsmeters, reservoirs voor vloeibare brandstof en kabelbaaninstallaties *

* Meeteenheden *

ARBEID EN SOCIALE ZAKEN

*

* Modernisering van de sociale bescherming - conclusies van de Raad
*

* Werkgelegenheids- en sociale dimensie van de informatiemaatschappij *

MILIEU

*

* Verontreiniging van de zee door ongevallen *

CULTUUR EN AUDIOVISUELE SECTOR

*

ONDERWIJS

*

* Nieuwe werkprocedures voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding *

* Socrates* *

JEUGDZAKEN

*

* Educatieve dimensie van sportactiviteiten in de jeugdprogramma's van de Europese Gemeenschap *

WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN

*

* Bijeenroeping van een IGC *

HOF VAN JUSTITIE

*

* Zaak van de heer Bangemann ( 1) *

BENOEMING VAN LEDEN VAN DE REKENKAMER

*


________________

Deel: ' Zitting Raad Visserij Europese Unie '
Lees ook