Gerechtshof AmsterdamROL VAN DE ONDERNEMINGSKAMER VOOR WEEK 22 (27 TOT EN MET 31 MEI ) VAN 2002

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 30-05-2002

Postadres: Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam
Bezoekadres en Griffie:
Huis "Groeningen"
(Tegenover Het Paleis Van Justitie)
Prinsengracht 691
1017 KE Amsterdam
T: (020) 541 34 32
F: (020) 541 38 17

ROL VOOR WEEK 22 (27 TOT EN MET 31 MEI ) VAN 2002

In week 22 van 2002 (27 tot en met 31 mei 2002) staat het volgende op de rol van de Ondernemingskamer:

Donderdag 30 mei 2002:

13.00 uur: behandeling ter terechtzitting van het verzoek van DE ONDERNEMINGSRAAD VAN RBV LEAF B.V. (advocaat: Mr A. Joosten), strekkende tot het verbieden aan RBV LEAF B.V., gevestigd te Oisterhout, (advocaat: Mr R.A.A. Duk) uitvoering te geven aan het besluit tot sluiting van de productielocatie te Amsterdam en tot nieuwbouw van een fabriek te Sneek. De vennootschap houdt zich te Amsterdam bezig met de productie van kauwgum onder de merknamen Sportlife en Xylifresh.

15.00 uur: behandeling ter terechtzitting van het verzoek van R. DE KROON BEHEER B.V. (advocaat: Mr D.A.N. Bartels) tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van HOUDSTERMAATSCHAPPIJ DE KROON B.V. te Utrecht (advocaat: Mr W.J.M. van Andel). De vennootschap houdt zich bezig onder meer bezig met het exploiteren van vermogenswaarden.

De terechtzittingen van de Ondernemingskamer zijn openbaar en vinden plaats in een der zittingzalen van het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht 436 te Amsterdam.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat de behandeling van een zaak geen doorgang vindt, bijvoorbeeld omdat partijen alsnog tot een vergelijk komen.

Sommige uit te spreken beslissingen worden geplaatst op de website van het Gerechtshof te Amsterdam.

Mevrouw Mr C.D.J. Bulten,
Mevrouw Mr C.Ch. Kok,
Griffiers van de Ondernemingskamer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Zittingen van de ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam '
Lees ook