Aan de redactie economie

Amsterdam, 7 juli 1999

PERSBERICHT

Unieke nieuwe zoekmachine in september op de markt

Zoeken naar Nederlandse bedrijven op Internet versimpeld

AMSTERDAM - Met de introductie van een nieuwe zoekmachine op Internet wordt het zoeken naar een Nederlands bedrijf een simpele opgave. De nieuwe zoekmachine, www.register.nl, kan op minimale informatie zoals naam, product, postcode of faxnummer een adres opsporen. Maar ook andere bedrijfsgegevens zijn op te vragen. Daarmee is de zoekmachine veel completer dan andere. Enige voorwaarde is dat bedrijven hun informatie beschikbaar hebben gesteld aan de machine. De site is ontwikkeld door De Bedrijvendatabank in Amsterdam en wordt per 1 september aanstaande operationeel.

Als iemand een Internetadres niet kent, is het zoeken op het net nog steeds erg moeilijk. Bij de bestaande zoekmachines kan op keywords veel informatie over bedrijven worden gevonden. Het blijft echter daarna nog steeds een speurtocht om uit dat zoekresultaat het gewenste adres te vinden. www.register.nl zoekt daarentegen zeer fijnmazig. Of het nu gaat om een product of dienst, de zoekmachine maakt een opsomming van de geregistreerde bedrijven. Daarbij wordt aanvullende informatie verstrekt bijvoorbeeld over prijzen, levertijden, merken en types. Tevens is het mogelijk te zoeken naar de dichtstbijzijnde leverancier of naar bedrijven die een zelfde product leveren waarvan de surfer de prijzen wil vergelijken. De machine levert een zeer ruime hoeveelheid bedrijfsgegevens. Ook van bedrijven die niet op het net zitten.

De bedrijfsregistratie kost 90 gulden per jaar, bestaande uit complete bedrijfsgegevens, tekst over het bedrijf en de gegevens van 25 producten. Meer informatie over de zoekmachine is te vinden op Internet: www.register.nl

Laatste nieuws: nog dit jaar zal de zoekmachine (vertaald) door een Duitse partner op de markt worden gebracht. Gesprekken met een vertegenwoordiger voor de Engelse markt zijn inmiddels gaande. Verdere expansie in Europa ligt in het verschiet.

Noot redactie:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot

Hans van Heertum
De Bedrijvenbank
Deccaweg 38
Postbus 12345
1100 AH Amsterdam
Telefoon: 020-6113553
Fax : 020-6117583
www.bedrijvenbank.nl
email: info@bedrijvenbank.nl

Deel: ' Zoeken naar Nederlandse bedrijven op Internet versimpeld '
Lees ook