Zoektocht naar mogelijkheden collectieve wooncoöperaties


UTRECHT, 20151123 -- “Al zie ik veel risico’s, als er banken zijn die collectieve wooncoöperaties willen financieren, zal ik de mogelijkheden onderzoeken om deze een plek te geven in het woonbestel.” Dit zei minister Blok op een overleg dat hij 19 november had in buurthuis de Mussen in de Schilderswijk in Den Haag met actieve bewoners uit heel Nederland, verenigd in het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA).

“Wij willen dat het mogelijk wordt dat er meerdere mensen in een complex gezamenlijk hun huizen kopen en beheren. De kosten kunnen dan omlaag, de zeggenschap en het eigenaarschapsgevoel wordt groter, dit zal het woonklimaat en de sociale cohesie versterken,” zo legde een LSA-lid uit aan de minister. Sinds juli 2015 is het voor huurders wel mogelijk hun huurwoning te kopen en gezamenlijk het onderhoud en het beheer van woningen en woonomgeving te verzorgen.

Levensgevaarlijk versus prachtig
De actieve bewoners willen dat de mogelijkheid er komt om collectief te kopen voor een prijs gebaseerd op de bewoonde staat. Dat is nu nog niet het geval. De visies van de betrokkenen lopen flink uiteen. Zo zei minister Blok: “Ik vind het levensgevaarlijk: dan ben je verantwoordelijk voor schulden van anderen.” Een LSA-lid zei: “Ik vind het prachtig, het past bij de samenleving waarin we het heft voor onszelf en voor elkaar in eigen handen nemen. Het is zoals woningcorporaties ooit bedoeld zijn. In het buitenland zijn ze al veel verder met deze coöperaties. Daarnaast zijn de twee wooncoöperaties die er in Nederland bestaan zeer succesvol.”

Na een korte discussie kwam de minister met de volgende woorden: “Als banken daadwerkelijk interesse hebben om deze vormen te financieren, wil ik dat graag weten en ik wil die reacties zien. Dan kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn om deze  collectieve coöperaties een plek te geven in het woonbestel.”

Kunstenaars en bewonersgroepen
Een ander belangrijk punt dat uit het jaarlijkse overleg met de minister naar voren kwam is dat wooncorporaties leegstaand commercieel vastgoed dat zij reeds in hun bezit hebben, mogen beheren zoals zij willen. Ook door het beheer te laten doen door kunstenaars, beginnende ondernemers of bewonersgroepen. Lees hier meer over.

Landelijke Bewonersdag
Wooncoöperaties, zeggenschap, leefbaarheid, maar ook vernieuwing van de democratie en buurtrechten zijn thema’s die ruim aan de orde komen op de jaarlijkse landelijke bijeenkomst van het LSA: de Landelijke Bewonersdag in Almere op 28 november. Iedereen is daar welkom en gratis kaartjes zijn te bestellen via www.landelijkebewonersdag.nl


Deel: ' Zoektocht naar mogelijkheden collectieve wooncoöperaties '
Lees ook