Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer duurzaam vitaal

Vandaag tekenen de gemeente Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland in het kader van Provinciaal Grotestedenbeleid een arrangement. Hierin staan de gezamenlijke visie en beleidsintenties van de provincie en de gemeente. De ambities in dit arrangement vormen een goed uitgangspunt voor het streven om Zoetermeer duurzaam vitaal te houden. Voor dit arrangement zijn de ambities uitgewerkt in zeven beleidsintenties: de waarde van de stad, aantal inwoners, arbeidsplaatsen, bereikbaarheid, sociale structuur, culturele identiteit en stedelijke vernieuwing.

Via het arrangement wordt de inzet voor elkaar helder en inzichtelijk. Dit geeft de mogelijkheid om samen op te trekken richting andere overheden mocht dit noodzakelijk zijn. In 2004 wordt dit arrangement geëvalueerd.

Zoetermeer kampt met complexe vraagstukken onder andere op het gebied van veiligheid, werkgelegenheid, infrastructuur, volkshuisvesting, kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving en integratie van nieuwkomers. Deze complexe vraagstukken van grote steden binnen de provincie hangen nauw met elkaar samen en vragen om een samenhangende, integrale aanpak. De provincie ambieert als partner van Zoetermeer samen met Zoetermeer de grootstedelijke problematiek aan te pakken.

Het Provinciaal Grootstedenbeleid is een beleidsinitiatief van de provincie Zuid-Holland dat gericht is op het versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van de Zuid-Hollandse steden. Daarbij hanteert men de uitgangspunten; bevorderen van de samenhang tussen ruimtelijk-fysiek, economisch en sociaal, en bevorderen van de samenhang en samenwerking tussen de stad en de regio.

Laatste wijziging: 18-02-2003

Deel: ' Zoetermeer duurzaam vitaal '
Lees ook