Gemeente Zoetermeer

Frituurvet kan niet ingeleverd worden bij Chemobiel en KGA-Depot!

Vrijdag 7 januari jl. heeft de gemeente Zoetermeer een persbericht uit laten gaan rond het mogelijk inleveren van oliebollenvet (SW/009). Dit blijkt niet juist te zijn!

Frituurvet wordt beslist niet meer ingezameld. De problemen die vorig jaar in België naar voren kwamen ten aanzien van veevoeder, in wat is gaan heten 'de Dioxide kwestie', is een duidelijk signaal dat het niet verantwoord is om frituurvet afzonderlijk in te zamelen. Op de onlangs uitgebrachte, huis-aan-huis verspreide Huisvuilkalender
2000 zult u ook te vergeefs zoeken naar het woord spijsolie onder de rubriek wat is Klein Gevaarlijk Afval(KGA).
Bewoners treffen daar wel het woord afgewerkte oliën aan maar dit betreft nadrukkelijk motorolie e.d.

Wat wel te doen met oude frituurvet?
Dé methode om van uw oude spijsoliën af te komen is om deze, na gebruik, te laten stollen om ze vervolgens aan te bieden in de grijze mini-container voor het Restafval. Of, indien u in de gestapelde bouw woont, in de wijkcontainer voor het restafval.

Het is dus beslist niet mogelijk om spijsolie aan te bieden bij de Chemobiel of bij het gemeentelijke KGA-Depot! Het mag ook niet, in vloeibare vorm, worden geloosd op het riool. Indien dit toch gebeurt kan het leiden tot verstoppingen in uw riool met alle onaangename gevolgen van dien.

_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © January 2000

Last update: 11 January 2000 (13:47)

Zoekwoorden:

Deel: ' Zoetermeer geen frituurvet inleveren bij Chemobiel en KGA '
Lees ook