'Bromfiets op de rijbaan', vanaf woensdag 15 december a.s.

De eerste concrete maatregel binnen het landelijke Duurzaam Veilig programma zal woensdag 15 december aanstaande van kracht worden, namelijk dat bromfietsen op de meeste wegen binnen de bebouwde kom van het fietspad naar de gewone weg zullen verhuizen.

Bromfiets op de rijbaan

Grof gezegd houdt de nieuwe regelgeving in dat op wegen met een maximum-snelheid lager dan 70 km/uur binnen de bebouwde kom de bromfiets op de gewone weg moeten rijden in plaats van op het fietspad. Het fietspad en de fietsstrook zijn dan in principe alleen bestemd voor (snor)fietsen.

Buiten de bebouwde kom geldt dat in de regel de bromfietser gebruik blijft maken van het fietspad. Fietspaden worden dan fiets/bromfietspaden. Deze zijn te herkennen aan een nieuw bord: het bekende blauwe fietspadbord met daaraan toegevoegd een pictogram van een bromfiets.

Zoetermeerse situatie

In Zoetermeer rijdt de brom- en snorfietser, door de aanleg van vele onverplichte fietspaden, al jaren samen met het autoverkeer op één rijbaan. Voor de bromfietser verandert in Zoetermeer dus niet veel. Voor de snorfietser juist wel, deze gaat als gevolg van de nieuwe verkeersregel gebruik maken van het fietspad.

In het totaal moeten er circa 950 borden worden geplaatst. Gelet op het late tijdstip waarop dit besluit is genomen op landelijk niveau, zijn we niet in staat om alle borden op 15 december reeds geplaatst te hebben. Ongeveer 650 borden zullen op tijd zijn aangebracht, het restant (350 stuks) zal rond half januari zijn geplaatst.

Gedrag bromfietsers

Het verhuizen van de bromfiets van het fietspad naar de gewone weg heeft uiteraard gevolgen voor het verkeersgedrag van bromfietsen. De bromfiets dient zoveel mogelijk rechts te rijden op de gewone weg. Dit betekent in de praktijk dat hij/zij niet langer gebruik maakt van de fietsstrook, maar er links naast rijdt.

De bromfietser moet zich richten naar de verkeerslichten die betrekking hebben op de gewone weg. Tevens is hij/zij verplicht gebruik te maken van de voorsorteerstroken. Fietsverkeerslichten gelden voor de bromfietser dus alleen nog op het fiets- /bromfietspad.

Bromfietsers mogen andere bestuurders niet langer rechts inhalen. Bij het inhalen dienen zij de regels voor het overige gemotoriseerd verkeer te volgen, en moeten dus links inhalen. Bij bijzondere manoeuvres zoals wegrijden of van rijstrook wisselen moet de bromfietser een teken met richtingaanwijzer of arm geven. De maximum snelheid blijft hetzelfde: 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur daarbuiten.

De snorfietsers worden door de lagere snelheid gezien als fietsers. Zij blijven op het fietspad rijden, zij mogen echter niet naast elkaar rijden.


Gemeente Zoetermeer © December 1999

Last update: 3 December 1999 (15:01)

Deel: ' Zoetermeer nog niet klaar voor 'Bromfiets op de rijbaan' '
Lees ook