Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws


29 oktober 1999

Gemeente verbaasd over vertrek ministerie OC&W

Met verbazing heeft het Zoetermeerse college van B & W kennis genomen van de aangekondigde verhuizing van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) naar Den Haag. Terwijl er tot voor kort van werd uitgegaan dat het ministerie, gegeven de hoge verhuiskosten, voorlopig nog in Zoetermeer zou blijven, vernam de gemeente van derden dat de verhuizing op korte termijn (2,5 jaar) wordt doorgezet. De gemeente voelt zich overvallen door de nu ontstane situatie waarover geen overleg is gepleegd.

Het college constateert dat, waar het ministerie van OC&W een halfjaar geleden nog aangaf af te zien van een verhuizing op termijn, de financiële meevallers bij het Rijk worden aangewend om een nieuw kantoorgebouw te betrekken. Dit, terwijl deze meevaller in de visie van de gemeente eerder ten goede zou moeten komen van een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Mobiliteit
Terwijl het ministerie in brede zin propageert dat de toekomst aan de nieuwe media is en hoog opgeeft over de informatiesamenleving (er wordt door het ministerie onder andere fors geïnvesteerd in Kennisnet), lijkt een afstand van enkele kilometers onoverkomelijk. Verder betekent een verhuizing van het ministerie een forse toename van de mobiliteit. Een groot deel van de medewerkers van OC&W woont in Zoetermeer en zal vanaf 2002 dagelijks in de nu al overvolle sprinter of in de file van Zoetermeer naar Den Haag moeten reizen. Naar de mening van Zoetermeer druist een dergelijke actie in tegen het kabinetsbeleid om de mobiliteit juist terug te dringen.


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © oktober 1999

Last update: 29 oktober 1999 (12:45)

Deel: ' Zoetermeer verbaasd over verhuizing ministerie OC&W '
Lees ook