Gemeente Zoetermeer

Zoetermeers beleid GSM-antennes en -masten

Zelden is een nieuwe technische ontwikkeling zo snel en door een zo grote en nog steeds groeiende groep mensen 'omarmd' als die van de mobiele telefoon. En, zoals gebruikelijk, als er veel vraag naar een product is, groeit het aanbod mee. Er zijn inmiddels 5 telefoonmaatschappijen die elk op hun eigen manier hard aan de weg timmeren om hun mobiele telefoonnetwerken dekkend te krijgen over Nederland en Europa. Naast de vele voordelen die deze nieuwe telecommunicatietechniek de samenleving onmiskenbaar biedt, worden er ook kritische vragen gesteld. Vragen als: "mag dit zo maar?", "hebben deze bedrijven wellicht ook toestemming nodig van de huurders?" en "zijn deze antennes schadelijk voor de volksgezondheid?", houden veel mensen bezig.

Momenteel ontwikkelen de vier betreffende ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VROM, V&W en Volksgezondheid) een folder die gemeenten en burgers beter moet informeren over alle aspecten van GSM. De publicatie van die folder is echter al een aantal malen uitgesteld en wordt nu pas in september 1999 verwacht. De gemeente Zoetermeer wil daar niet langer op wachten en heeft besloten nu al de nodige helderheid te verschaffen. Die -schriftelijke- informatie is er inmiddels in de vorm van een uitgave van 'Stadhuisinformatie'. Ook op de internetpagina's van de gemeente Zoetermeer treft u die informatie aan.

Inhoud
In deze uitgave van 'Stadhuisinformatie' is de voorgeschiedenis vermeld, wat GSM is en hoe het werkt. Op het gebied van de volksgezondheid wordt onder andere ingegaan op de vraag of mobiele telefoons schadelijk zijn, en of radiogolven afkomstig van de antennes en masten schadelijk zijn. Daarnaast treft u er beknopte informatie in aan over publicaties van de rijksoverheid, GSM en het milieu, de bouwvergunningenplicht, welstandaspecten en de positie van de verhuurders van woongebouwen.

Waar verkrijgbaar?
Het informatiebulletin 'Stadhuisinformatie' over het Zoetermeer beleid bij GSM-antennes en -masten kunt u opvragen en afhalen bij de balies van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, telefoon 346 8620 en bij de verschillende wijkposten. Tevens is de tekst op Internet te vinden: www.zoetermeer.nl.

Gemeente Zoetermeer © augustus 1999

Deel: ' Zoetermeers beleid GSM-antennes en -masten '
Lees ook