Gemeente Zoetermeer

Zoetermeers plassengebied is compleet!

Het plassengebied in het noorden van Zoetermeer is, na jaren van plannen maken en uitvoeren, afgerond. Op dinsdag 16 juli aanstaande wordt het gebied officieel in gebruik genomen.
U bent hierbij van harte welkom!

In een speciale tent aan het Marotplan in de wijk Noordhove, grenzend aan de Benthuizerplas, vindt om 19.00 uur een opleveringsfeestje plaats. De wethouders Roerig en Van Gils en een vertegenwoordiger van de Vogelwerkgroep Zoetermeer leggen dan samen de laatste hand aan het plan. Bij die gelegenheid houden de twee wethouders ook een gloednieuwe brochure "Kom mee naar buiten" ten doop. De brochure heeft als onderwerp de Zoetermeerse groengebieden.
Tijdens de avond, die tot circa 21.00 uur duurt, vertelt ook een vogelkenner welke vogels hij zoal in het nieuwe gebied heeft aangetroffen. Daarna kunt u meedoen aan verschillende excursies door het natuurgebied, onder leiding van een gids. De avond wordt besloten met een drankje.

Noordhovense en Benthuizerplas
In het noorden van Zoetermeer is een groot plassengebied ontstaan. Dit gebied kent ongekende mogelijkheden voor de recreatie in de stad. Vooral wandelaars en fietsers komen hiermee flink aan hun trekken. Zo kunt u nu een rondje rond de plassen maken en tegelijkertijd de hond uitlaten. Ook het nieuwe fietspad is heerlijk om op te skaten.

De Zoetermeerse plas wordt door een brug in de Aziëweg verbonden met de Noordhovense plas. Zo is het mogelijk om met een kano of zeilbootje vanuit Noordhove de plassen te bereiken. Voor kinderen zijn er eindeloos veel mogelijkheden om te spelen en lekker te struinen. In de winter vriezen de Noordhovense en Benthuizerplas snel dicht omdat ze maar twee meter diep zijn. Ideaal om te schaatsen en vlakbij de stad. Voor de natuur betekent de afronding van dit gebied ook heel veel. Het vormt een prachtige waterrijke overgang van stad naar polder. Veel verschillende planten en vooral vogels vinden hier een plek om zich te vestigen. Of om te overwinteren of alleen hun voedsel te zoeken. Het zijn vooral planten en dieren die zijn aangewezen op een natte omgeving. De Noordhovense plas heeft aan de noordkant natuurlijke oevers. Aan de voet van de dijk zijn enkele paddenpoelen gegraven. Het beheer van de oevers en de graslanden wordt afgestemd op de daarin voorkomende plant- en diersoorten afgestemd. In de loop van de tijd zullen het grasland en de oevers alleen maar interessanter worden. Steeds meer verschillende soorten zullen zich daar spontaan vestigen.

De Benthuizerplas is, als het gaat om natuur, een speciaal gebied. Het water is afgesloten van de overige plassen. Hier is vooral plaats voor natuurgerichte recreatie. Het water, dat van de Noordhovense plas is afgesloten, kent een natuurlijk peilbeheer. Dit houdt in dat regen en verdamping in belangrijke mate de hoogte van de waterstand bepalen. De eilanden in de plas zijn zo ontworpen dat de hele flauwe oevers bij laag water merendeels droog vallen. Hierdoor kunnen zich hierop bijzondere planten vestigen en veel vogels, vooral steltlopers, kunnen hier foerageren.
Een aantal natuurdeskundigen volgen de hele natuurontwikkeling in de Benthuizerplas op de voet. Zij zullen u regelmatig op de hoogte houden over de stand van zaken in de natuur.

Laatste wijziging: 08-07-2002

Deel: ' Zoetermeers plassengebied is compleet '




Lees ook