Gemeente Zoetermeer


6 augustus 1999

_________________________________________________________________

Jinotega in Nicaragua

Zoetermeerse hulp voor verre vrienden

Sinds 1982 wordt door Zoetermeer nauwe banden onderhouden met Jinotega. Het heeft zelfs geleid tot een stedenband met deze stad in Nicaragua. Eind oktober kwam dit land in Midden-Amerika nadrukkelijk in het nieuws door de orkaan 'Mitch'. Duizenden mensen verloren het leven. De schade aan huizen, infrastructuur, middelen van bestaan was gigantisch. Nicaragua was in één klap 40 jaar teruggezet in de tijd, met een materiële schade van tientallen miljarden guldens. Een delegatie uit Zoetermeer was onlangs voor een periode van tien dagen in Nicaragua, met name in Jinotega. Nicaragua is een land in wederopbouw.

Het doel van de reis was onder meer onderzoek te verrichten naar de besteding van de in Zoetermeer, na 'Mitch', ingezamelde gelden voor noodhulp en wederopbouwprojecten in Jinotega. Het gaat om een bedrag van in totaal 125.000 gulden, dat door minister Herfkens nog eens werd verdubbeld. Bovendien kreeg Jinotega uit de landelijk ingezamelde gelden 200.000 gulden extra toegekend, omdat de stad zwaar getroffen was. Inmiddels is zo'n 180.000 gulden besteed aan noodhulp: medicijnen, voedsel en aan een woningbouwproject. Het resterende deel wordt beschikbaar gesteld aan de verbetering van de rivier 'Rio Viejo'.

Ontoereikend
De financiële steun uit Nederland was bijzonder welkom. In Nicaragua ontbreekt het gemeenten aan geld. Inkomsten die de landelijke overheid verstrekt, zijn uiterst beperkt en in ieder geval ontoereikend om voldoende voorzieningen te realiseren, laat staan in stand te houden. Daarom zijn gemeenten op zoek naar eigen inkomsten. Dat kan - net zoals in Nederland - door onroerend zaken belasting te heffen. Dat geld kan vervolgens worden uitgegeven. Uiteraard kan dat slechts één keer. Met andere woorden, er moeten plannen worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld.
Zoetermeer heeft daarbij de intentie de helpende hand te bieden. Bijvoorbeeld deskundige hulp bij het instellen van een kadaster. Eigendommen kunnen daar worden geregistreerd, te samen met de waardebepaling van de onroerende zaken. En dat ontbreekt nog grotendeels in Nicaragua. Zo ook in Jinotega, dat de nodige steun kan gebruiken bij het opzetten van een kadaster, bij het innen van de belasting en bij het plannen van hun uitgaven over een langere periode. Het laatste betreft omvangrijke gebieden, zoals gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Zoetermeer was in Jinotega om te onderzoeken of men bij dit proces behulpzaam kan zijn.

Gemeente Zoetermeer © augustus 1999

Deel: ' Zoetermeerse hulp voor verre vrienden '
Lees ook