Gemeente Capelle a/d IJssel

ZOMERCARNAVAL 2001

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Capelle aan den IJssel, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat zij vergunning hebben verleend voor het houden van een Antilliaanse optocht (zomercarnaval) op 18 augustus 2001. In de vergunning van het zomercarnaval is tevens opgenomen dat vergunning is verleend voor het plaatsen van enkele kramen voor de verkoop van hapjes op het parkeerterrein van sportpark Schenkel voor het ontmoetingscentrum van de VAAC, het plaatsen van enkele promotie/informatiekraampjes, eveneens op het parkeerterrein van sportpark Schenkel en het houden van een afterparty na afloop van deze optocht van 18.00 uur tot 21.00 uur op sportpark Schenkel. Het Equivalente geluidsniveau tijdens de afterparty mag niet meer bedragen dan 45 dB(A).

Indien de optocht door onvoorziene omstandigheden mocht stagneren, moet de sterkte van het geluid onmiddellijk worden teruggedraaid naar 65 dB(A).
De geluidsinstallatie op de voertuigen tijdens de optocht dient zodanig te worden afgesteld dat het equivalente geluidsniveau op 5 meter achter de voertuigen maximaal 86 dB(A) bedraagt.

De route van de optocht is als volgt:
Buizerdhof, Roekstraat, Fluiterlaan, Duikerlaan, Alkenlaan, Reigerlaan, Kerklaan, Kievitlaan, Rivierweg.

KERMISVERGUNNING 2001

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Capelle aan den IJssel, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat zij vergunning hebben verleend voor het houden van een kermis in de periode van dinsdag 21 augustus 2001 tot en met zondag 26 augustus 2001 op het parkeerterrein gelegen achter het gemeentehuis aan de Lijstersingel.

De openingstijden van de kermis zijn:
dinsdag 21 augustus 2001 van 13.00 uur tot 23.30 uur; woensdag 22 augustus 2001 van 13.00 uur tot 23.30 uur; donderdag 23 augustus 2001 van 13.00 uur tot 23.30 uur; vrijdag 24 augustus 2001 van 13.00 uur tot 24.00 uur; zaterdag 25 augustus 2001 van 10.00 uur tot 24.00 uur; zondag 26 augustus 2001 van 13.00 uur tot 21.00 uur.

In de vergunning van de kermis is opgenomen dat vergunning, dan wel ontheffing, wordt verleend voor het plaatsen van een podiumwagen op het kermisterrein, het ten gehore brengen van mechanische en levende muziek, het doen van aankondigingen door middel van een geluidsinstallatie, het plaatsen van reclameborden en spandoeken, het parkeren van lichte caravans en voertuigen met een lengte van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter bij het sportcomplex Schenkel.

Het Equivalente geluidsniveau tijdens de kermisweek veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q. versterkers, of door verrichte activiteiten, mag vóór de gevels van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan max. 75 dB(A).
Indien het geluid veroorzaakt door de optredende artiesten zodanig overlast veroorzaakt, moet de sterkte van het geluid onmiddellijk worden teruggedraaid.

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer 010- 2848 637, mw. H. Jansen-Oranje.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft een belanghebbende de bevoegdheid om tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na verzending van de beschikking.

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk - indien onverwijlde spoed dit vereist - bij de president van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd van 225,- voor natuurlijke personen en 450,- voor rechtspersonen.

Deel: ' Zomercarnaval 2001 in Capelle a/d IJssel '
Lees ook