Universiteit Maastricht


Persbericht 11 augustus 1999

Deelnemers uit 23 landen

Zomercursus Mensenrechten in Maastricht

Ze komen van over de hele wereld naar Maastricht: 24 studenten en andere personen met een speciale interesse voor mensenrechten nemen van 16 tot 27 augustus deel aan de Zomercursus Mensenrechten 1999. De deelnemers komen uit meer dan 20 landen, waaronder Chili, Siërra Leone, Malta, Turkije, Ierland, Egypte, Japan, Georgië, Israël, Soedan, Canada, Macedonië en Bulgarije. Deze brede geografische en culturele afkomst weerspiegelt de toenemende interesse voor de rechten van de mens en hun onaantastbare invloed in de hele wereld.

De Zomercursus Mensenrechten wordt deze zomer voor de derde keer gehouden. Het thema van dit jaar luidt: Mensenrechten vanaf het jaar 2000. De Zomercursus Mensenrechten biedt de unieke gelegenheid om zowel de theoretische als de praktische aspecten van mensenrechten in een nauw verband te bestuderen. De cursisten krijgen de bijzondere mogelijkheid om kennis te maken met bekende instanties die rechtstreeks in verband staan met de implementatie van de rechten van de mens. De deelnemers bezoeken daartoe het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Europese Parlement, beide in Straatsburg, alsmede de Europese Commissie in Brussel. Bovendien geven bekende Nederlandse en buitenlandse hoogleraren/wetenschappers lezingen over thema's als de universaliteit van de rechten van de mens, de filosofie van mensenrechten, individuele- en collectieve rechten, internationale gouvernementele- en niet-gouvernementele organisaties, controlemechanismen, strafrecht en mensenrechten en justitie en mensenrechten.

De Zomercursus Mensenrechten 1999 wordt georganiseerd door de Onderzoekschool voor de Rechten van de Mens en de Katholieke Universiteit Leuven. De Universiteit van Maastricht maakt samen met de Universiteit Utrecht, de Katholieke Universiteit Tilburg en de Erasmus Universiteit Rotterdam deel uit van de Onderzoekschool voor de Rechten van de Mens, welke officieel is erkend door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Zomercursus mensenrechten 1999 wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Commissie in het kader van een specifiek programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het terrein van training en mobiliteit van onderzoekers.

Deel: ' Zomercursus Mensenrechten in Maastricht '
Lees ook