Humanistisch Verbond

Programma >> Personalia >> Inschrijven >>

PRATEN OVER DE DOOD VERRIJKT JE LEVEN

Zomercursus van 22-26 juli

i.s.m. het Humanistisch Verbond en de Internationale School voor Wijsbegeerte
Begeleiding: Kees van Rooijen

Ook al zijn we er bang voor, de dood is niet weg te denken uit ons leven. De tijd dat we de confrontatie met de dood zover als mogelijk was van ons afhielden, lijkt achter ons. Opvattingen over de dood zijn opvattingen over het leven.
In deze zomercursus verdiepen we die opvattingen, confronteren ze met onze persoonlijke opvattingen en betrekken we er tegelijkertijd een aantal verwante thema's bij:

* het levenseinde als bewuste keuze;

* het belang van (het) afscheid (nemen) en
* de betekenis van rituelen;

* nalaten van meer dan geld en goederen;

* de betrokkenheid van anderen.

We starten het programma met filosofische en levensbeschouwelijke opvattingen over de dood, en verkennen met elkaar in het bijzonder de boeiende visie van de Belgische vrijdenker Leo Apostel. Vervolgens besteden we aandacht aan de actuele thematiek rond de zelfgekozen dood en het stervensproces, daarbij uitgaande van de ervaringen van mensen, die hier in hun praktijk mee geconfronteerd worden. Tenslotte zullen we met elkaar nadenken over afscheid en rouwverwerking, en de zin en betekenis van rituelen.
In het programma is het bezoek aan de nabij gelegen begraafplaats (aan de Dodeweg!) en een dia-lezing over de geschiedenis van het begraven in Nederland opgenomen en het wordt afgerond met een gezamenlijke reflectie over de plaats van de dood in onze samenleving.

Programma:
Maandag 22 juli
10.00 uur Ontvangst, koffie
10.30 uur Kennismaking, introductie van het programma 14.30 uur Fons Elders: Visies op de dood als spiegel van levensfilosofieën
Deel I: een levensbeschouwelijke vergelijking
20.00 uur Fons Elders: Visies op de dood als spiegel van levensfilosofieën (vervolg)
Deel II: een filosofische analyse
Dinsdag 23 juli:
09.30 uur

Anneleen Van den Berge: Levend Sterven. Een kennismaking met het werk van Leo Apostel
14.30 uur Kees Deenik: Dilemma's rond het zelfgekozen einde 20.00 uur Film
Woensdag 24 juli:
09.30 uur Jan Dinkelaar: Wat kan het stervensproces betekenen? De betekenis van het stervensproces en onze eigen houding t.o.v. het sterven en de dood
14.30 uur Bezoek aan de begraafplaats Rusthof 20.00 uur Wim Vlaanderen: Begraven door de eeuwen heen Donderdag 25 juli :
09.30 uur Marja Delo: Verlies en rouw
14.30 uur Marja Delo: De betekenis van rituelen voor verliesverwerking
20.00 uur Kees van Rooijen: De plaats van de dood in onze samenleving
Vrijdag 26 juli:
09.30 uur Capita selecta uit het programma, afronding en evaluatie 12.30 uur Afsluitende lunch


---

Personalia:

Prof. drs. Fons Elders is emeritus hoogleraar en verbonden aan het Onderzoeksinstituut van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tevens oud-curator van de ISVW, voorzitter van de Forum 2001 Foundation, directeur van Elders Special Productions bv en o.a. auteur van Over leven en dood: doodsopvattingen in het boeddhisme, christendom, confucianisme, hindoeïsme, humanisme, islam, jodendom, shintoïsme, taoïsme, Tibetaans dodenboek; zes dialogen met de dood (VUBPress, Brussel 1994).

Anneleen L. Van den Berge behaalde haar licenciaat moraalwetenschappen aan de Universiteit van Gent, is samenstelster van het boek Levend Sterven van Leo apostel (VUBPress,Gent, 2000) en is docent niet-confessionele zedenleer.
Kees A. Deenik is huisarts, SCEN-arts en docent bij het SCEN-project van de KNMG.

Drs. Jan Dinkelaar is als psycholoog verbonden aan het Nederlands Instituut voor trainingen Stervensbegeleiding (NIS), waar hij verantwoordelijk is voor opleiding en begeleiding. Daarnaast is hij als gastdocent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar hij de module 'stervensbegeleiding' verzorgt.

Wim Vlaanderen was veertig jaar lang beheerder van begraafplaatsen. Hij is bestuurslid van het Nederlands Uitvaartmuseum, de vereniging De Terebint en de Duitse vereniging Friedhof und Denkmal.

Drs M.J. Delo is andraloog en psycholoog, verenigingsmanager bij Yarden (vereniging rond het levenseinde) en geeft o.a. trainingen 'omgaan met verlies' en 'het opmaken van het levensverhaal'.

Kees van Rooijen is vormingswerker, beleidsmedewerker van het Humanistisch Verbond en studeert aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Kosten: 450,- (incl. verblijf), zonder logies/ontbijt 329,80. Vrienden van de ISVW en leden van het Humanistisch Verbond genieten een korting van 13,50.
Inschrijven: bel of mail
de Internationale School voor Wijsbegeerte:
info@isvw.nl of
tel: 033 422 72 00
Zie ook: www.isvw.nl


---

---

Deel: ' Zomercursus praten over de dood verrijkt je leven '
Lees ook