Gemeente Delft

04 juni 1999
Persbericht: ZOMERNOTA: COLLEGE INVESTEERT FORS IN BURGER

Het college wil in de periode 2000-2003 fors investeren in de burger en bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Dit wordt duidelijk uit de Zomernota, die onder meer de begroting voor de komende jaren omvat.

Het college trekt 1,5 miljoen gulden uit voor nieuw beleid en 5 miljoen gulden voor investeringen. Extra aandacht krijgen onder andere het wijkgericht werken, het lokaal sociaal beleid, de versterking van de economie (Delft kennisstad) en de huisvesting van theater De Veste, het gemeente archief en de brandweer.

Het college handhaaft de bezuinigingsdoelstelling, die in totaal bijna acht miljoen gulden bedraagt. Voor het jaar 2000 wordt een bezuiniging verwerkt van 3,6 miljoen gulden, in hoofdzaak op het ambtelijk apparaat.

De gemeenteraad behandelt de Zomernota op 24 en 29 juni en 1 juli.

Deel: ' Zomernota College Delft investeert fors in burger '
Lees ook