Gemeente Gent

"Zondagen van ons Industrieel Verleden" in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel

In het kader van de "Zondagen van ons Industrieel Verleden" heeft op
zondag 29 augustus om 10 uur een `kleur'wandeling plaats in Gent, met Gab Rabau.

Een aspect van "kleuren in de stad" is, naast het traditionele begrip van kleuren aanbrengen aan gevels, poorten, deuren en ramen, ook het toepassen van heraldische kleuren bij eigendommen en gebouwen. Daarbij hoort ook het uitbeelden van de wapenschilden van de "familie" op gevels, frontons, balkons en andere versieringen.

Op het platteland werden hoeven, molens en andere bouwsels geschilderd en opgesmukt met de kleuren van de eigenaars - grootgrondbezitters, graven of baronnen - om duidelijk te maken aan wie de huurders schatplichtig zijn. Was dit ook zo, en werd dit ook toegepast in stedelijke agglomeraties?

Niet alleen de particuliere eigenaars versierden hun eigendom met hun blazoen, maar ook gilden en neringen brachten hun wapenschild aan op de gevels van hun gildenhuizen. Op die manier eerden ze ook de regerende vorsten bij het vernieuwen of verbouwen van hun gebouwen.

Een laatste aspect is dat na de afschaffing van de kerkhoven en het verbod te begraven in de kerken, belangrijke families overgingen tot het ophangen van hun familieblazoen in deze kerken. Ook openbare gebouwen volgden in de post-romantische periode de trend tot het aanbrengen van wapenschilden op hun gevels.

Men gaat tijdens deze wandeling op zoek naar deze sporen van heraldiek in de stad met Gab Rabau, befaamd gids in Gent.

Programma :

* 10 uur Ontvangst met koffie in MIAT, Minnemeers 9, 9000 Gent
* 10.30 uur Wandelen met Gab Rabau in de kuip van Gent
* 12.30 uur Aperitief

* 12.45 uur Lunch:
Quiche met mosselen
Visfilet met witte wijnsaus
Vanille-ijs met fruit

Lezing en koffie zijn gratis voor VIAT-leden, niet-leden betalen 100 frank of 2,48 euro, en voor het etentje 500 frank (12,39 euro - kinderen tot 10 jaar 250 frank of 6,20 euro). De drank is niet bij het eten begrepen.
Voor de maaltijd moet telefonisch worden gereserveerd op het nummer (09)223 59 69.

Informatie

MIAT
Minnemeers 9

9000 Gent
tel. (09)223 59 69 - fax (09)233 07 39
e-mail museum.miat@gent.be

Last modified on: 20/08/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' "Zondagen van ons Industrieel Verleden" in Gent '
Lees ook