Nationale Vereniging de Zonnebloem

P E R S B E R I C H T

Breda, augustus 1999

ZONNEBLOEM SPAART VOOR AANGEPASTE RONDVAARTBOOT

Dit jaar bestaat de Nationale Vereniging de Zonnebloem vijftig jaar. Bij dit jubileum heeft de Zonnebloem een speciale wens: een volledig aangepaste rondvaartboot waarmee lichamelijk gehandicapten en langdurig zieken een dagtocht kunnen maken door de Amsterdamse grachten. De Zonnebloem wil vanuit het hele land deze dagtochten gaan organiseren, waarbij haar vrijwilligers zullen zorgen voor de benodigde begeleiding en verpleegkundige verzorging. Voor de boot met o.a. een rolstoel/brancardlift en aangepast toilet is circa f. 1 miljoen nodig. Hiervoor wordt de medewerking gevraagd van bedrijfsleven en publiek. Giften zijn welkom op gironummer 769 1999 ten name van de Zonnebloem in Breda. Als aan het eind van het jaar voldoende middelen zijn bijeengebracht, kan naar verwachting begin 2000 al met de bouw van de aangepaste rondvaartboot worden begonnen. Dat zou betekenen dat de Zonnebloem in de tweede helft van volgend jaar de eerste gasten aan boord kan verwelkomen.

Op de jubileumwens van de Zonnebloem wordt al volop gereageerd. De Stichting Echte Bakkersgilde heeft in april de actie ´Zonnebloembrood voor de rondvaartboot´ gestart. Bij circa 500 Echte Bakkers is speciaal zonnebloembrood verkrijgbaar. Van ieder verkocht brood gaan 2 dubbeltjes naar de rondvaartboot. Deze actie loopt door tot eind van dit jaar en heeft inmiddels f 100.000,- opgeleverd. Ook de Keukenhof en de winkeliers en verenigingen in Lisse hebben diverse activiteiten opgezet om geld in te zamelen voor de rondvaartbootactie.

Belangrijkste doel van de Zonnebloem is om mensen die door ziekte of handicap veelal aan huis gekluisterd zijn zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven, zoals in dit geval in de vorm van een dagje uit naar Amsterdam. Op dit moment werken er ruim 34.500 vrijwilligers voor de Zonnebloem. Naast ruim een miljoen huisbezoeken per jaar organiseren de vrijwilligers talloze activiteiten, dagtochten en aangepaste vakanties. De activiteiten van de Zonnebloem en met name de persoonlijke aandacht en begeleiding voorzien in een sterk groeiende behoefte in de samenleving.


Mededeling voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling communicatie:

Casper de Jong, tel. (076) 564 63 10 of

René Rijkers, tel. (076) 564 63 11.

info@zonnebloem.nl

Deel: ' Zonnebloem spaart voor aangepaste rondvaartboot '
Lees ook