Nationale Vereniging de Zonnebloem

P E R S B E R I C H T

Breda, 5 oktober 1999

ZONNEBLOEMCONGRES OVER AANDACHT IN DE TOEKOMST

Op zaterdag 9 oktober a.s. organiseert Nationale Vereniging de Zonnebloem in het kader van haar 50-jarig bestaan de manifestatie `Aandacht in de toekomst´. De bijeenkomst in het Congrescentrum in Den Haag zal worden bijgewoond door ruim 2000 bestuursleden van de Zonnebloem en een aantal relaties. Door de vergrijzing en het toenemende individualisme dreigen steeds meer mensen, met name in de grote steden, in een sociaal isolement te raken. Daarom vraagt de Zonnebloem bij haar 50e verjaardag aandacht voor de positie van chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen in de Nederlandse samenleving. De manifestatie op 9 oktober a.s. heeft als centrale vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het recht op zorg en aandacht van gehandicapten en zieken ook in de toekomst gewaarborgd blijft?

Het eerste deel van het programma bestaat uit toespraken van de heer M. van Berckel, voorzitter van de Zonnebloem, mevrouw M. Vliegenthart, staatssecretaris van VWS en van de heer H. Wiegel, bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Zij zullen ieder vanuit hun eigen invalshoek spreken over o.a. de functie van het vrijwilligerswerk in Nederland en hoe dit werk verder kan worden ontwikkeld en gestimuleerd. Na de pauze volgt een op het thema toegesneden optreden van Karin Bloemen.

Belangrijkste doel van de Zonnebloem is mensen die door ziekte of handicap veelal aan huis gekluisterd zijn, zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Op dit moment werken er ruim 34.500 vrijwilligers voor de Zonnebloem. Naast ruim een miljoen huisbezoeken per jaar organiseren de vrijwilligers talloze activiteiten, dagtochten en aangepaste vakanties. De activiteiten van de Zonnebloem en met name de persoonlijke aandacht en begeleiding voorzien in een sterk groeiende behoefte in de samenleving.

Mededeling voor de redactie:

Graag nodigen wij u uit om op 9 oktober a.s. om 13.30 uur aanwezig te zijn op deze jubileumbijeenkomst van de Zonnebloem in het Congrescentrum, Churchillplein 10, Den Haag. Het inhoudelijke gedeelte is om circa 15.15 uur afgelopen. De presentatie is in handen van Fons de Poel.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling communicatie, Casper de Jong, telefoon 076-5646310 of René Rijkers,Telefoon 076-5646311

info@zonnebloem.nl

Deel: ' Zonnebloemcongres over aandacht in de toekomst '
Lees ook