Nationale Vereniging de Zonnebloem

P E R S B E R I C H T

Breda, september 1999

4109 aantrekkelijke geldprijzen in 31e Nationale Zonnebloemloterij

ZONNEBLOEMVRIJWILLIGERS GAAN WEER LOTEN VERKOPEN VOOR ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

Plaatselijke vrijwilligers van de Nationale Vereniging de Zonnebloem gaan de komende dagen loten verkopen. Zij doen dat in het kader van de Nationale Zonnebloemloterij, die dit jaar voor de 31e maal in successie wordt gehouden. Mensen die één of meer loten van f 2,50 per stuk kopen dingen mee naar 4109 aantrekkelijke geldprijzen, waaronder maar liefst twee hoofdprijzen van 25.000 gulden. Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum heeft de Zonnebloem namelijk besloten eenmalig een extra hoofdprijs uit te reiken. De prijzenpot is dit jaar met f 288.000,- beter gevuld dan ooit. Maar natuurlijk is de Nationale Zonnebloemloterij veel meer dan alleen maar een kansspel. Want wie aan de loterij meedoet, steunt daarmee zowel het landelijke als het plaatselijke Zonnebloemwerk. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem tal van activiteiten, waaraan jaarlijks duizenden langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen deelnemen.

50 jaar
Vorig jaar bracht de op één na belangrijkste inkomstenbron van de Zonnebloem met 1.418.000 verkochte loten bruto meer dan 3,5 miljoen gulden op. De vrijwilligersorganisatie, die meer dan 1450 afdelingen en 34.500 vrijwilligers telt, hoopt dat resultaat in 1999 te overtreffen. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn voor de 50-jarige vereniging. Omdat steeds meer zieken en gehandicapten bij de Zonnebloem aankloppen voor regelmatig bezoek of deelneming aan één van de vele activiteiten, kan de vereniging die extra inkomsten bovendien goed gebruiken.

Trekking
Een notaris verricht op maandag 22 november op het Nationaal Bureau van de Zonnebloem in Breda de trekking van de Nationale Zonnebloemloterij 1999. Alle bij de Zonnebloem bekende prijswinnaars krijgen daarna automatisch zo snel mogelijk bericht. Overigens kunnen mensen met een gerust hart Zonnebloemloten kopen. Dat blijkt wel uit het CBF-keurmerk, waarover de Zonnebloem beschikt. Dit garantiecertificaat van het Centraal Bureau Fondsenwerving wordt uitgereikt aan fondsenwervende organisaties die op een goede en verantwoorde manier met ingezameld geld omgaan. De Nationale Zonnebloemloterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie (LO.690/0086/098.98) d.d. 9 december 1998.

Mededeling voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling communicatie: Casper de Jong, tel. (076) 564 63 10 of René Rijkers, tel. (076) 564 63 11.

info@zonnebloem.nl

Deel: ' Zonnebloemvrijwilligers gaan weer loten verkopen '
Lees ook