Socialistische Partij afdeling Oss


Zonnige toekomstverwachting

Elk jaar in deze tijd presenteert de gemeente de perspectiefnota. Hierin wordt aangegeven wat de plannen zijn voor de komende jaren. Fractievoorzitter Anneke de Bres geeft commentaar namens de SP.

Het gaat goed in Oss. De plannen zijn gebaseerd op een goed financieel beleid en daarom kan er geld vrijgemaakt worden voor de dingen die we belangrijk vinden. Heel belangrijk is het dat we verder gaan met het opknappen van het centrum. Het centrum moet een frissere aanblik bieden en het moet leuker toeven zijn. Op dit moment zijn de Kruisstraat en de Hooghuisstraat verbeterd. Er wordt nu meer geld gereserveerd voor het centrum en de bijdrage van de winkeliers wordt de komende tijd geregeld. De jongeren krijgen een grotere stem door bijvoorbeeld de instelling van de jongerenraad, een jongerencafé en, na goed overleg, het beschikbaar stellen van graffiti-plekken. Er is net een prima nota jeugdbeleid verschenen waaruit blijkt dat de jeugd serieus genomen wordt. Ook op sociaal gebied is er sprake van een enorme vooruitgang. Zo is er de collectieve ziekte-kostenverzekering ingevoerd voor mensen met een uitkering. Op stapel staat de maatregel om meer mensen gebruik te laten maken van de bijzondere bijstand. Verder vinden we dat mensen meer te zeggen moeten hebben over hun eigen woonomgeving. De dorpen dienen hun eigen karakter te behouden. We gaan dus kijken of de gemeente kan regelen dat inwoners hierbij betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld via dorpsraden en wijkstichtingen.

Foto: De huidige SP-wethouders in Oss, Jules Iding, Marianne Marijnissen en Henk van Gerven

Zoekwoorden:

Deel: ' Zonnige toekomstverwachting in Perspectiefnota gemeente Oss '
Lees ook