25 juni 1999
 

PERSBERICHT
 

DE ZONSVERDUISTERING

Duur expositie:
7 augustus tot en met 21 november 1999

Open:
di-za 10-17 uur, zon- & feestdagen 12-17 uur

Toegang:
fl. 10,-; CJP fl. 5,-; 5-18 jr  fl.2,50; groepen fl.7,50; MJK/Haarlem Pas gratis
Adres:   Spaarne 16, Haarlem, tel. 023-531 90 10
E-mail:  teyler@euronet.nl
Woensdag 11 augustus zal een totale zonsverduistering grote delen van Europa in het donker zetten. De schaduw van de maan valt op de aarde en op klaarlichte dag wordt het even nacht. Dit fenomenale natuurverschijnsel krijgt aandacht in het boekenkabinet van Teylers Museum, waar een expositie de eclips zowel vanuit natuurwetenschappelijk als vanuit historisch oogpunt belicht. Achttiende-eeuwse instrumenten die de stand van de planeten weergeven, gravures en penningen die historische zonsverduisteringen tonen, schitterende boekwerken; het is er te zien naast het dagboekje van Hoyte Roucoma, onderwijzer uit Friesland, die de laatste totale zonsverduistering in Nederland, in 1715, beschreef.

Door de eeuwen heen spreekt een zonsverduistering, in alle culturen, tot de verbeelding. Tientallen mythen en legenden zijn ermee verweven en vaak werd een eclips als een teken van naderend onheil beschouwd. Ook kon zij symbolisch worden opgevat; toen tijdens een zonsverduistering op 12 mei 1706 de Fransen uit het door hen bezette Barcelona werden verdreven, zag men hierin de ondergang van Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Gravures en penningen, opgenomen in de tentoonstelling, getuigen van deze gebeurtenissen. Ook latere zonsverduisteringen zijn er gedocumenteerd, waaronder die van 19 november 1816, waargenomen te Haarlem. Ook toen lag Nederland niet in de totaliteitszone. Lange tijd werd aangenomen dat de zonsverduistering van 1433 de laatste `totale' was. Pas recent werd ontdekt dat de eclips van 1715 ook een volledige was, door Roucoma omschreven met dat ik (...) niets meer zien konde als in de nagt. De zonsverduistering van 11 augustus is in Nederland een gedeeltelijke van `maar' zo'n 93  procent. Voor een volledige verduistering zullen we moeten wachten tot 7 oktober 2135. Wie het spectakel op 11 augustus mist; tot eind november kan men voor de zonsverduistering in Teylers Museum terecht.
Voor meer informatie of persfoto's kunt u contact opnemen met de Afdeling Presentatie: 023-5319010
 

Deel: ' Zonsverduistering belicht in Teylers Museum '
Lees ook