Campina Melkunie

CM Nieuws

Zoomers verlaat hoofddirectie

Datum: 01-12-99
Plaats: Zaltbommel

Anthonie Zoomers zal met ingang van 1 januari 2000 het lidmaatschap van de hoofddirectie van Campina Melkunie neerleggen en zijn dienstverband met de onderneming beëindigen. Gezien de voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van de hoofddirectie geeft Zoomers er de voorkeur aan zijn loopbaan buiten Campina Melkunie voort te zetten. Het besluit is in goed onderling overleg tussen hem en de Raad van Commissarissen tot stand gekomen.

Deel: ' Zoomers verlaat hoofddirectie Campina Melkunie '
Lees ook