Universiteit van Utrecht


7 januari 1999

Faculteit Geneeskunde

Zorg voor diabetespatiënten naar huisartsen

De zorg voor diabetespatiënten moet een van de kerntaken worden voor huisartsen. Het aantal patiënten met diabetes is momenteel hoger dan ooit en zal door de toenemende vergrijzing steeds verder stijgen. Het is vooral voor deze oudere patiënten van groot belang om goede gezondheidszorg dichtbij huis te hebben. Huisartsen moeten hiervoor worden opgeleid.

Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies die prof.dr. G.E.H.M. Rutten uitspreekt in zijn oratie als bijzonder hoogleraar Diabetologie in de Huisartsgeneeskunde aan de faculteit Geneeskunde. Rutten houdt zijn oratie op 12 januari a.s. Volgens Rutten is diabetes een ziekte met twee gezichten: de patiënt kan zich kerngezond voelen, maar moet toch vanwege complicaties op zijn tellen passen. Dat vraagt om een balans tussen de medische behandeling en de eigenzinnigheid van de patiënt. Het is aan de huisarts om die balans tot stand te brengen. De huisarts is juist vanwege de aard van de ziekte bij uitstek geschikt om de patiënt te behandelen omdat hij hem kent. Hij is op de hoogte van de voorgeschiedenis van de patiënt, de sociale omstandigheden, eventuele overige ziekten en de levensverwachting. Diabeteszorg zou dus voor iedere huisarts een vanzelfsprekende kerntaak moeten zijn.

Vergrijzing
Het aantal diabetespatiënten in Nederland is groter dan ooit en zal als gevolg van de vergrijzing alleen nog maar toenemen. Het is volgens Rutten van groot belang dat deze oudere patiënten goede gezondheidszorg dichtbij huis hebben. De patiënten zijn steeds beter geïnformeerd over hun gezondheid en de mogelijkheden om complicaties te verminderen. Tot slot is er een belangrijke financiële reden: de spanning tussen de hoge kosten en het beperkte budget voor de gezondheidszorg maken het noodzakelijk het aantal mogelijke complicaties zoveel mogelijk te beperken.

Diabetespas
Naast (bij)scholing voor praktiserende huisartsen en huisartsen in opleiding pleit Rutten voor een verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes in de huisartspraktijk. Huisartsen moeten gaan werken volgens de landelijke richtlijnen van de NHG-Standaard Diabetes Mellitus. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het Nederlandse Huisartsen Genootschap en bieden huisartsen een uitstekend hulpmiddel bij de behandeling van diabetes. Voor de patiënt bestaat er sinds kort de Diabetespas, ontwikkeld door de Nederlandse Diabetes Federatie. De pas geeft de patiënt een overzicht van het behandelingstraject. De patiënt kan dus zelf controleren of die behandelingen ook daadwerkelijk plaatsvinden.

Dinsdag 12 januari 1999 om 16.15 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Prof.dr.G.E.H.M. Rutten, bijzonder hoogleraar Diabetologie in de Huisartsgeneeskunde, faculteit Geneeskunde. Oratie:’Balans in beweging’.

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 2533550/2532572

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Zorg voor diabetespatiënten naar huisartsen '
Lees ook