Zorg voor goede onderlinge verhoudingen


Oproep Vredenburgberaad aan PvdA en CDA. Embargo tot 21 augustus 00.00 uur

UTRECHT, 20120820 -- Leden van CDA en PvdA, verenigd in het Vredenburgberaad, doen een oproep aan hun partijen om te zorgen voor goede onderlinge verhoudingen tijdens en na de verkieizngen.

Ondanks de politieke verschillen moeten CDA en PvdA zorgen voor goede onderlinge verhoudingen om hun gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten in de verkiezingscampagne en in een komend kabinet te laten doorklinken, aldus de leden van het Vredenburgberaad.

Ze willen dat de fracties na de verkiezingen elkaar tijdens de formatiebesprekingen op de hoogte houden van de posities die zij daarbij innemen.

Ze juichen de toenadering toe zoals die is verwoord door hun politieke leiders Samsom en Van Haersma Buma.

Volgens de CDA’ers en PvdA’ers, die op persoonlijke titel aan het beraad deelnemen en de afgelopen maanden vier keer in Utrecht bijeen kwamen, moet onderlinge wrijving steeds worden besproken om ervoor te zorgen dat het vertrouwen groeit en samenwerking in een coalitie, zoals in het verleden is gebeurd, niet wordt vertroebeld.

Volksvertegenwoordigers en bestuurders moeten de waarden van hun partijen voorleven, zeggen de opstellers van de oproep. Ze stellen daarbij wethouders van hun partijen ten voorbeeld. Brede volkspartijen zoals CDA en PvdA willen zijn, moeten de beleving en emoties van mensen serieus nemen.

Volgens de opstellers van de oproep hebben veel mensen naar hun gevoel geen greep meer op hun leven. ‘Hun zorgen moeten wij opzoeken, hun gevoelens moeten wij tot de onze maken en hun problemen moeten wij, samen met hen, aanpakken.’

De gehele oproep is vanaf dinsdagochtend 21 augustus in te vinden op www.zingeving.net onder Discussieforum


Deel: ' Zorg voor goede onderlinge verhoudingen '
Lees ook