VESTIA GROEP

Zorgaanbieders en Woningcorporaties slaan handen ineen

Rotterdam, 9 juli 2002

Zorgaanbieders en woningcorporatie slaan handen ineen KVV 1), NZR 2) en Vestia voor wonen met zorg

Zorg bij de mensen brengen in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Dat is het belangrijkste doel van de samenwerkingsovereenkomst die de zorginstellingen KVV , NZR en woningcorporatie Vestia op 10 juli ondertekenen. Vooral de omvang van deze samenwerking is opmerkelijk. Drie organisaties van formaat slaan de handen ineen en werken aan een pakket van wonen, zorg en welzijn voor heel Rotterdam. De partners willen met bestaande én nieuwe voorzieningen ouderen de juiste combinatie van huisvesting, zorg en diensten aanbieden.

NZR en KVV zijn zorgaanbieders van formaat in de regio Rijnmond. Beiden zijn gespecialiseerd in de zorg voor ouderen, zowel binnen de muren van verzorgings- en verpleeghuizen, als daarbuiten. NZR telt ruim 1100 man personeel, KVV heeft 2100 medewerkers in dienst. Vestia is een landelijke woningcorporatie met in Rotterdam ongeveer 27000 woningen. Samen leggen de drie organisaties de basis voor een geheel aan voorzieningen voor ouderen in heel Rotterdam.

Zelfstandigheid voorop
De zelfstandigheid van de klant staat bij KVV, NZR en Vestia voorop. Ook als mensen met het klimmen der jaren meer zorg nodig hebben, moeten zij kunnen kiezen waar en hoe zij willen wonen, zonder zich afhankelijk te voelen van anderen. Geen 'plaats' in een verzorgings- of verpleeghuis, maar een zelfstandige woning met de nodige ondersteuning op gebied van zorg en welzijn. Een zorgconsulent helpt bij het maken van de persoonlijke keuzen en loodst de klant door de vele regels in zorg- en huisvestingsland. Ook praktische en huishoudelijke zaken krijgen volop aandacht.

Ontwikkeling woonzorgzône
Het komend jaar worden concrete projecten ter hand genomen. Zo zullen KVV, NZR en Vestia bijvoorbeeld samenwerken in de ontwikkeling van een woonzorgzône in de wijk Hordijkerveld in IJsselmonde. Maar ook op andere plekken in de regio Rijnmond zal worden samengewerkt. Zo wordt in twee wooncomplexen van Vestia in Ommoord en Hoogvliet onderzocht met welke woningaanpassingen, zorg en andere diensten ouderen nog vele jaren in hun huis kunnen blijven wonen. Bewoners van woningen in de nabijheid van een aantal verzorgings- en verpleeghuizen krijgen een uitgebreid service-arrangement aangeboden, dat naast hulp op het gebied van zorg, service en welzijn extra's biedt bij diensten en producten van andere organisaties. In de toekomst zullen ook de bewoners van de andere woningen van Vestia gebruik kunnen maken van dit servicepakket.

---

----

Deel: ' Zorgaanbieders en Woningcorporaties slaan handen ineen '
Lees ook