Ingezonden persbericht


Federatie van Ouderverenigingen

Utrecht, 24 juli 2001
Referentie: F01-1/613/AtH

Persbericht

Zorgaanbod sluit nog steeds niet aan op zorgvraag

Ouders zijn wel geholpen, maar niet altijd met wat ze willen. Ruim een jaar geleden besloot de Federatie van Ouderverenigingen 23 ouders te ondersteunen in een kort geding tegen de Staat. De ouders wilden op deze manier het recht op zorg voor hun kinderen met een verstandelijke handicap claimen. Alle betrokkenen stonden al langdurig op de wachtlijst voor wonen of dagopvang. De Staat wilde de resultaten van een kort geding niet afwachten en kwam spoedig met een plan van aanpak voor de wachtlijsten en extra financiële middelen.

Nu, een jaar later, is gekeken of de 23 ouders ook werkelijk de zorg voor hun kind hebben gekregen. Bijna alle ouders hebben inmiddels zorg. De meesten van hen zijn tevreden met het verloop van de wachtlijstprocedure en het resultaat dat tot nu toe bereikt is.
Opvallend is echter dat slechts tien ouders melden dat zij de geïndiceerde zorg hebben ontvangen. Voor dertien ouders is de door hun gewenste zorg nog steeds niet gerealiseerd. Zij ontvangen wel zorg voor hun verstandelijk gehandicapte kind, maar het is niet wat zij ook werkelijk nodig hebben.

De wachtlijsten in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap zijn nog lang niet opgelost. Het onderzoek laat zien dat een afname van de wachtlijst ook niet betekent dat op alle zorgvragen echt een antwoord is gegeven. Een 'second-best'-oplossing kan immers betekenen dat iemand niet meer op de wachtlijst staat, terwijl er nog steeds een zorgvraag ligt.

Het onderzoek is uitgevoerd door Agnes de Roos. Het rapport 'Zorgrealisatie na wachtlijstprocedure' is te bestellen bij het secretariaat van de Federatie van Ouderverenigingen, tel. (030) 2363767.

Secretariaat:
Maliebaan 71 h
Postbus 85276
3508 AG Utrecht
Telefoon (030) 236 37 67
Telefax (030) 231 30 54
E-mail utrecht@fvo.nl
Internet www.fvo.nl


_____

Deel: ' Zorgaanbod sluit nog steeds niet aan op zorgvraag '
Lees ook