Zorgautoriteit heeft Nationale Ombudsman nog wat uit te leggen


Wat de Tweede Kamer verzuimde aan minister Klink te vragen

DEN HAAG, 20100413 -- De Nationale Ombudsman wil weten wat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gedaan met de kritiek van huisartsen en huisartsenorganisaties op het Kostenonderzoek 2008. Kritiek op dit kostenonderzoek werd door de NZa categorisch ontkend en afgewezen. Uiteindelijk zijn de zeer discutabele uitkomsten van het NZa Kostenonderzoek van grote betekenis voor de huisartsenzorg en op grond van de onderzoeksresultaten is een fors bezuinigingsbeleid ingezet door CDA minister Ab Klink. Dat deze bezuinigingen werden gelegitimeerd door een onverantwoord, onwetenschappelijk, niet valide en vooringenomen onderzoek, is onacceptabel.

'Weigeraar'

Huisarts Mitrasing staat momenteel bij de NZa te boek als 'weigeraar' van deelname aan het kostenonderzoek. In de Wet Marktordening Gezondheidszorg(WMG) staat dat een ieder gegevens moet verstrekken die redelijkerwijs voor de uitvoering van de WMG van belang zijn.

Volgens Mitrasing is daar gezien de dwangsom en methodologische fouten
geen sprake van. Hij riskeerde hiermee een dwangsom van 1000,- euro per week of een bestuurlijke boete van maximaal 500.000,- euro.

Op 11 mei 2010, 14 maanden na beindiging van het kostenonderzoek, neemt de Raad van Bestuur van de NZa een beslissing over een eventuele boeteoplegging terwijl op 2 maart 2009 reeds gemeld werd dat Mitrasing binnen n week een boete kon verwachten.

Meer informatie over het "kostenonderzoek 2008" is te lezen op de websites van stichting De Vrije Huisarts devrijehuisarts.org/ en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen: vphuisartsen.nl/

Op devogelvrijehuisarts.nl/ en twitter.com/VogelvrijeHArts zal Mitrasing de komende weken meer informatie geven.

De Vogelvrije Huisarts


Deel: ' Zorgautoriteit heeft Nationale Ombudsman nog wat uit te leggen '
Lees ook