Arcares


Zorgcentrum Elim ontvangt kwaliteitslabel

46e Kwaliteitslabel uitgereikt aan verzorgingshuis

Op donderdag 11 juli 2002 om 15.30 uur ontvangt Zorgcentrum Elim uit Amerongen het WoonZorg Kwaliteitslabel. Mevrouw drs. I. Westland, productmanager visitaties bij Arcares, reikt dit 46e kwaliteitslabel uit. Het kwaliteitslabel is een initiatief van Arcares (brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen), de LOC (landelijke organisatie van cliëntenraden) en VDB Nederland (beroepsorganisatie directies zorgsector). Een onafhankelijk visitatieteam toetste Elim in februari 2002.

Het visitatieteam is van mening dat Elim een warme, familiaire en een goed lopende organisatie is. De Protestant-christelijke identiteit is voelbaar tot in alle vezels van de organisatie en wordt gedragen door cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Het kwaliteitsbeleid is voortvarend en creatief opgepakt, op een manier die goed past bij een kleine organisatie. Elim heeft duidelijke beleidsinitiatieven genomen om tot intensieve samenwerking te komen met gelijkgestemde instellingen in de regio, om zo schaalvoordelen te behalen.

Het WoonZorg Kwaliteitslabel
Het kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan zorginstellingen die voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van de zorgverlening aan cliënten en de betrokkenheid van het personeel bij de organisatie. Het oordeel van cliënten over de zorg- en dienstverlening wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. De kwaliteit wordt getoetst door onafhankelijke deskundigen in een drie dagen durend onderzoek. Visitatie vindt plaats op basis van het HKZ-schema Verzorgingshuizen. Vanaf 2003 kunnen visitaties ook op basis van het MIK-V uitgevoerd worden.

Datum: 11/07/2002

Deel: ' Zorgcentrum Elim ontvangt kwaliteitslabel '
Lees ook