Opmaat dreigt surséance van betaling te moeten aanvragen

Opmaat blijft in de kou staan

BEDUM (Gr)/AMERSFOORT, 20 juli 2001

Het voortbestaan van zorgcentrum Opmaat in Bedum (Gr) staat op het spel, nu het CTG donderdag 19 juli de volledige dekking van de laatste financiële tekorten heeft afgewezen. Daarmee staat de beoogde fusie met de 's Heeren Loo Zorggroep onder druk, aangezien deze weigert deze kosten te onttrekken aan de zorg voor andere zorgvragers. Opmaat en de 's Heeren Loo Zorggroep zullen vandaag een noodkreet bezorgen bij het ministerie van VWS en de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid.

In Bedum hebben tweehonderd mensen met een verstandelijke beperking een woning en werk of dagbesteding. Het vijf jaar oude centrum kwam vrij snel in financiële en bestuurlijke problemen, die het voortbestaan van Opmaat in gevaar brachten. Begin 2001 maakte de 's Heeren Loo Zorggroep uit Amersfoort bekend te willen fuseren met Opmaat, op voorwaarde dat met een 'schone lei' kon worden begonnen. Dat leek te lukken, dankzij medewerking van o.a het zorgkantoor Groningen en de inspectie. Het CTG weigert echter om het laatst overgebleven tekort financieel af te dekken.

De 's Heeren Loo Zorggroep en Opmaat trekken samen op in hun appèl aan de politiek verantwoordelijken om te voorkomen dat de zorgvragers in Bedum 'in de steek' worden gelaten. Gezien eerdere uitspraken van de staatssecretaris, Kamerleden en hoge ambtenaren van VWS over de problematiek bij Opmaat, verwachten beide organisaties dat de nu ontstane crisis snel kan worden bezworen. Het besluit van het CTG heeft in elk geval tot gevolg dat de beoogde fusie per 1 augustus 2001 wordt vertraagd.

De ondernemingsraden en de cliëntenraden van Opmaat en de 's Heeren Loo Zorggroep hebben in een eerder stadium al positief geadviseerd over de fusie. De beoogde fusie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid van de driehonderd medewerkers van Opmaat.

In maart is Henk Pieters gedetacheerd als locatiemanager. In de aanloop naar de fusie heeft hij al veel processen in gang heeft gezet. Zo krijgt het schrikbarend hoge ziekteverzuim aandacht en wordt een goed kwaliteitsbeleid verder vormgegeven. Met behulp van de kennis en ervaring van Noorderhaven cq de 's Heeren Loo Zorggroep zullen de goede ontwikkelingen binnen Opmaat duurzaam worden gemaakt.

Informatie voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over dit persbericht en/of voor afspraken voor een interview met Anton Westerlaken, voorzitter Raad van Bestuur 's Heeren Loo Zorggroep, kunt u contact opnemen met Jacqueline Kronenburg, hoofd PR & Communicatie, tel 033-4601850 of 06-53806368. Bij Opmaat is interim-directeur Erik Bolle beschikbaar voor toelichting, tel. 06-5310701

Deel: ' Zorgcentrum Opmaat in Bedum vreest surséance van betaling '
Lees ook