Zorginstellingen durven weer te investeren


Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer Q1 2016.

UTRECHT, 20160407 -- In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de focus op de herijking van hun strategie en aanpassing van de bedrijfsvoering en in mindere mate op investeren. De Financiële Zorgthermometer laat echter een trendbreuk zien. 56% van de zorginstellingen verwacht de komende periode meer te investeren in vastgoed en automatisering. Banken worden nog steeds gezien als belangrijke partner, maar ook alternatieve opties worden onderzocht.

De invoering van prestatiebekostiging, het scheiden van wonen en zorg en de decentralisatie naar
gemeenten zijn een paar veelbesproken voorbeelden van de recente veranderingen die ook nog eens gepaard zijn gegaan met flinke bezuinigingen. Dit heeft geleid tot een sterke afname van de
investeringen. Aangezien de impact van de veranderingen grotendeels helder is, durven instellingen  weer te investeren. De geestelijke gezondheidszorg is echter een uitzondering op dit positieve sentiment. In de ouderenzorg verwacht 61% van de instellingen meer te gaan investeren. Voor instellingen actief in de gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg betreft dit 64%. In de geestelijke gezondheidszorg is dit echter maar 21%. De ziekenhuizen gaan met name investeren in automatisering, ruim 81% van de instellingen geeft aan meer te gaan investeren.


Banken worden nog steeds gezien als belangrijke partner om de stijging van de investeringen te
financieren, maar ook alternatieve opties worden onderzocht. In de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg geeft ruim 60% aan dat banken volledig of voor een aanzienlijk deel aan de financieringsbehoefte gaan voldoen, terwijl dit voor geestelijke gezondheidszorg slechts 37% is. Alle sectoren zien pensioenfondsen als alternatieve financieringsbron en zorginstellingen in de langdurige zorg benoemen hiervoor ook woningcorporaties. Zorginstellingen zien het meeste potentieel in huren
en leasing als financieringsinstrument.


Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter)
"Het is positief om te zien dat zorginstellingen na een periode van zoveel onrust weer durven te
investeren. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer kwaliteit voor de cliënt."
Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner)
"Zorginstellingen verbreden hun financieringsblik wat gezien de toename van investeringen en
terughoudendheid van banken ook gewenst is. Bij zoveel verschillende financieringsmogelijkheden
mag een financieringsstrategie vanuit de zorginstelling echter niet ontbreken."


Over de Financiële Zorgthermometer
De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door
Finance Ideas onder de ruim negenhonderd leden van HEAD, de vereniging van financiële
deskundigen in de zorgsector. Elke keer wordt een vaste set van vragen aan hen voorgelegd, plus
enkele vragen over actuele thema’s. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in maart 2016, hebben 149 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de
twintigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd.


Deel: ' Zorginstellingen durven weer te investeren '
Lees ook