Simon Chatos meent het ei van Columbus gevonden te hebben voor de stijging van de kosten in de   gezondheidszorg. Wanneer zijn theorie klopt gaan de zorgkosten drastisch omlaag. Niet door bezuiniging maar door genezing. Een groot aantal bestralingen, operaties, mri-scans en wat niet al, zullen niet meer nodig zijn. Maar Chatos is geen gediplomeerd medicus, hij kreeg toegang tot de bibliotheek van het Academisch Ziekenhuis Utrecht met zijn pasje van de rechtenfaculteit. Hij wil uitdrukkelijk geen ‘alternatieve genezer’ zijn, noemt zich ook geen wetenschapper maar meent wel dat zijn theorie serieus genomen moet worden omdat ze op wetenschappelijke artikelen is gebaseerd.

De Theorie

Chatos begon zich in de medische wetenschap te verdiepen door de hernia van zijn broer die geen hernia bleek te zijn maar een ernstige schimmelinfectie. Hij vond in de medische bibliotheek het boek “The Yeast Connection” van een Amerikaans medicus, dr. Crook, waarin geargumenteerd wordt dat schimmelinfectie en schimmelwoekering veel te vaak wordt vergeten bij het stellen van een diagnose. Schimmels – en dan met name de Candida Albicans – kunnen de oorzaak zijn van een groot aantal symptomen, van jeuk tot en met artritis, reuma en nog erger. Een Amerikaanse psychiater, dr. Trush, ziet zelfs causale verbanden tussen schimmelwoekering en een scala aan  psychische verschijnselen, waaronder onverklaarbare vermoeidheid. Een professor Odds geeft in zijn werk “Candida and Candidosis” een compleet klinisch overzicht van de met Candida Albicans samenhangende klachten maar hij waarschuwt tegen de therapie die Crook en Trush adviseren: elke maand pillen met Nystatin of ketoconazol om te voorkomen dat schimmel opnieuw uitbreekt. Dat kan op den duur nadelige gevolgen hebben, schrijft Odds.

Chatos vroeg zich af waarom de schimmeluitbraak niet definitief gestopt zou kunnen worden. Hij leerde dat het lichaam diverse verdedigingsmechanismen heeft tegen het binnendringen van de Candida Albicans. De belangrijkste daarvan is de zuurgraad van het lichaam. De Candida Albicans is een “commensaal”,  een lichaamsvreemd element dat tot de vaste huishouding van het menselijk lichaam behoort, zoals bacteriën in het spijsverteringsstelsel.  Zijn sporen zijn overal als gistbolletjes in het lichaam  aanwezig. Ze vatten pas kiem wanneer de omgeving verandert van zuur naar alkalisch. De gangbare opvatting is dat de gistbolletjes een nuttige functie hebben. Ze zorgen ervoor dat het lichaam gaat rotten zodra het niet meer leeft. In een dood lichaam wordt de zuurgraad niet meer op peil gehouden. Dat is één.

Een tweede zelfstudie bracht Chatos op het spoor van de seksueel overdraagbare aandoening (soa) die veroorzaakt wordt door de Trichomonas Vaginalis, ook een volgens de gangbare opvattingen tamelijk onschuldige, op een bacterie gelijkende parasiet. Tijdens het condoomloze tijdperk na de uitvinding van de anticonceptie pil en nog voor de uitbraak van AIDS in de vorige eeuw, heeft de Trichomonas Vaginalis zich over vrijwel de hele wereld kunnen verspreiden. Chatos vond zelfs een artikel waarin deze soa als commensaal gezien werd, vrijwel iedereen lijkt er ooit last van gehad te hebben. Bij 20 procent van de besmette vrouwen veroorzaakt de Trichomonas Vaginalis een vervelende afscheiding in de vagina maar mannen merken alleen een vieze vislucht en soms een wat jeukerig gevoel aan het topje van de penis.

De link met candidiosis wordt duidelijk als Chatos leest dat de Trichomonas in een alkalische (niet-zure) omgeving gedijdt. De zuurgraad wordt normaliter op peil gehouden door de melkzuurbacterie Lactobacillus Acidophilus. In deze onderzoeken blijkt deze nuttige bacterie bij patienten met trichomoniasis (besmetting met Trichomonas) niet meer voor te komen.

Eén plus één is twee, concludeert Simon Chatos: Trichomoniasis verdrijft de melkzuurbacterie, de zuurgraad gaat daardoor omlaag en de sporen van de Candida Albicans groeien uit en dringen de epitheelcellen binnen van mond, vagina, penis en zo verder. De schimmelwoekering kan tenslotte overal in het lichaam ontstaan, en afhankelijk van de plek allerlei ziektesymptomen veroorzaken die nu nog als ongeneeslijk of onverklaarbaar worden gezien – zoals M.E. en kanker.

De oplossing, is volgens Chatos, al even simpel als goedkoop: Tegen trichomoniasis bestaat een snel en effectief werkend middel. Schimmelinfectie verdwijnt met een kuur met Nystatin of ketoconazol. Combineer deze twee behandelingen in één kuur en breng de melkzuurhuishouding weer op peil met biogarde, yakult of andere yoghurtdrankjes die de Lactobacillus Acidophilus bevatten. En blijf die gebruiken om nieuwe uitbraken te voorkomen.

De Praktijk

Heeft Chatos bewijzen voor zijn theorie? Hij meent van wel. Bij enkele kennissen bleek de door hem bedachte behandeling effectief, tot grote verbazing van de doktoren. Maar hij heeft deze gevallen niet gedocumenteerd. Ook zijn kat genas van knobbels in de buik. Hij raadpleegde twee dierenartsen en de raskattenvereniging, die allen concludeerden dat alleen operatief ingrijpen zou helpen. Hij behandelde de kat met metronidazol tegen bacterieën en itraconazol tegen schimmel. Na 8 dagen waren de knobbels volledig verdwenen. De dierenartsen stonden perplex, zegt Chatos. Maar de ene dierenarts is inmiddels overleden, de andere kan het zich niet herinneren.

Verder wijst hij op publicaties in kranten en op televisie waar aandacht wordt gegeven aan schimmelinfecties maar waar volgens hem steeds oorzaak en gevolg worden verward. De Telegraaf schreef in september 1999: “Schimmel geneest leukemiepatiënten” – dat zou hebben moeten zijn: “Leukemie bleek schimmelinfectie”. Drie kankerpatiënten van dr. Meinolf Karthaus van de Medizinische Hochschule Hannover bleken tijdens hun chemotherapie ook aan een ernstige besmetting van Candida Albicans te lijden. De artsen besloten te stoppen met de chemokuur om eerst die besmetting te bestrijden. Tot hun verbazing was de leukemie verdwenen na de antischimmelkuur. “Wij weten niet waaraan het ligt, zei Karthaus’ collega dr. Arnold Ganser tegen zijn toehoorders [op een congres]. Hij stelde te vermoeden dat het immuunsysteem in gunstige zin is beïnvloed door de infectie.”

Discussie

Simon Chatos is een pseudoniem. Dat schept natuurlijk weinig vertrouwen. “Ik wil aandacht voor mijn theorie, niet voor mijn persoon”, zegt hij. Het zou zijn bedrijf kunnen schaden wanneer hij met zijn opvatting in de publiciteit zou komen. Met zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken heeft hij al genoeg slechte ervaring.

Om zijn theorie uit de doeken te doen, heeft hij een boekje geschreven “Van Vage Klacht tot Arbeidsongeschiktheid, De Sluipende Epidemie“. Met deze titel wil hij aangeven dat de grote toename in arbeidsongeschiktheid in de tweede helft van de vorige eeuw niet louter aan oneigenlijk gebruik van de toenmalige wao kan worden toegeschreven. Het verontachtzamen van schimmelinfecties en trichomoniasis in en na het condoomloze tijdperk heeft tenslotte de hele volksgezondheid ondermijnd. Helaas voor de journalist is het boek niet als een wetenschappelijke verhandeling geschreven, de beweringen zijn niet consequent met literatuurverwijzingen onderbouwd en voor twijfel is er geen plaats. “Ik koos ervoor een voor het publiek toegankelijk werk te schrijven, omdat ik daar de meeste impact van verwacht”, zegt Chatos. In het voorwoord geeft hij ook aan dat het niet als wetenschappelijke verhandeling is bedoeld.

Chatos maakt het de fact checkende journalist ook niet makkelijker door te benadrukken hoe belangrijk zijn vinding is. Dat doet al snel denken aan megalomanie en tunnelvisie, waar journalisten liever met een grote boog omheen lopen. Hij geeft toe dat hij er helemaal door begeesterd is en kan zich opwinden wanneer gevestigde medici reageren met ‘in de literatuur is mij daar niets over bekend’. “Natuurlijk is mijn theorie niet in de medische literatuur te vinden! Ik heb hem immers zelf ontdekt!”

De argwanende journalist wordt dan wel weer minder sceptisch wanneer hij zowel van het eerste als van het tweede onderdeel van de theorie diverse artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften krijgt toegemaild. Maar de journalist die ook geen medisch wetenschapper is, weet niet welke andere publicaties er zijn die deze artikelen wellicht weer tegenspreken. Doet dr. Crook zijn naam eer aan, of is zijn opvatting algemeen aanvaard?

In het voorwoord van zijn boek, meent Chatos “een – laat mij met alle respect zeggen – sociaal-medische misser van welhaast onvoorstelbare omvang” ontdekt te hebben. “Oorzaak en gevolg bleken zo voor de handliggend te zijn, dat ik mij haast niet kon voorstellen, dat dit niet eerder algemeen bekend was geworden en er niet eerder actie tegen was ondernomen.” Maar hoe voor de handliggend is zijn theorie dat één en één twee is? Andere mogelijkheden zijn niet uit te sluiten, zoals verwarring van oorzaak en gevolg. Als een koe een staart heeft, is dan elk dier met een staart een koe? Waarom zouden er naast Candida, Trichomonas en Lactobacillus Acidophilus niet nog andere spelers in het spel zijn die de theorie op losse schroeven zetten? Zonder gecontroleerde en controleerbare proeven in de praktijk kan geen enkele theorie voor waar genomen worden. Chatos meent dat de geleerden met open ogen blind zijn omdat ze elkaars vakgebied niet kennen. “De oncoloog zal zich niet uitlaten over het vakgebied van de microbioloog, noch zal de bioloog zich uitlaten over het vakgebied van de mycoloog”, schrijft hij in een mail. Zijn verdienste is nu juist dat hij als niet-wetenschapper overzicht heeft en het probleem van verschillende kanten kan bekijken.

De bewijzen uit de praktijk zijn geen van allen gedocumenteerd, laat staan onafhankelijk getoetst, dus het is goed mogelijk dat Chatos zich door tunnelvisie laat leiden. De menselijke hersenen bieden vele mogelijkheden tot zelfbedrog, wishfull thinking en jumping to conclusions.

Toch nemen al deze tegenwerpingen niet weg dat Chatos’ theorie wel zou kunnen kloppen.

“Weet u wat mij straks wordt verweten?” zegt Chatos. “Had u niet eerder met die oplossing kunnen komen!? Dat is me namelijk al heel wat keren in mijn leven verweten. Dan loop ik dus het risico (als ik niet met een pseudoniem zou werken en mijn adres zou bekend zijn), dat mensen zo emotioneel raken, omdat bijvoorbeeld hun vrouw, man, ouder een paar jaar geleden is overleden aan een oorzaak, die gemakkelijk had kunnen worden weggenomen, dat ze mij wel iets kunnen aandoen.”

Scheuten aan de kiem

Dit kiemverhaal zit helemaal vast. Het onderzoek moet worden overgedaan om tot een conclusie te kunnen komen. Maar wie gaat dat doen? Gerenommeerde wetenschapsjournalisten bedankten voor de klus met “Dit kost me te veel tijd” en “Sorry maar ik ben wetenschapsjournalist, dit is niet wetenschappelijk”.  

Ook een poging om een gerenommeerd schimmelspecialist tot commentaar te bewegen liep spaak omdat de mail niet werd beantwoord. Andere wetenschappers reageerden slechts zoals te verwachten: trichomoniasis is een onschuldige aandoening, schimmelinfecties laten zich makkelijk behandelen.
Wat de zaak ook niet makkelijker maakt is dat het bij EU richtlijn verboden is ongefundeerde uitspraken te doen over geneeswijzen en therapieën. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan hoge boetes opleggen. Zie het artikel van Toine de Graaf in Villa Media, het vakblad voor journalisten, “De NVWA muilkorft journalisten” 8 november 2012.

Een openbare discussie over medische opvattingen blijkt niet gemakkelijk. Moeten journalisten maar beter de mond houden als het over gezondheid gaat? Nog niet zolang geleden moest een vaccinatiecampagne tegen baarmoederkanker worden afgeblazen vanwege geruchten op internet. Vanuit de gevestigde journalistiek kwam er nauwelijks verweer en wat er kwam was te laat. Moet er misschien een ‘Clingendael Instituut’ komen voor medische wetenschap? Waar zijn de wetenschapswinkels gebleven waar je vroeger studenten de gekste problemen kon laten uitzoeken? Misschien ligt daar een follow-up. Of anders moet iemand dit artikel maar aan Edith Schippers laten lezen. De minister van VWS moet elke strohalm grijpen die ze vinden kan.

Bronvermeldingen:

Simon Chatos: “Van Vage Klacht tot Arbeidsongeschiktheid, De Sluipende Epidemie” Uitgeverij De Vrije Uitgevers ISBN 978-90-818233-0-2

Crook: “The Yeast Connection”, ISBN 0-394-747000-3

Odds FC: ‘Candida and Candidosis’; Baillière Tindall, Londen, 1988, ISBN0702012653.

Science. 2007 Jan 12;315(5809):207-12.
Draft genome sequence of the sexually transmitted pathogen Trichomonas vaginalis.
(bevestigt Chatos’ vermoeden dat de Trichomonas parasiet zich voedt met Lactobacillus Acidophilis)

Wetenschap 24, Noorderlicht. 2007 Jan 13: Parasiet in de spotlights

“Prospective Study of Trichomonas vaginalis Infection and Prostate Cancer Incidence and Mortality: Physicians’ Health Study” in J Natl Cancer Inst. 2009 October 21; 101(20): 1406–1411. Published online 2009 September 9. doi:  10.1093/jnci/djp306


Aanvullingen:

Van Simon Chatos

Ik wil graag een paar zaken aanvullen en rechtzetten:

* Het was niet door de ‘hernia’ van mijn broer dat ik me in de medische wetenschap begon te verdiepen maar door het overlijden na een lang ziekbed aan kanker van een naast familielid. Na het overlijden werd een ernstige candidawoekering ontdekt in de buikholte en ingewanden. Ook de dochter van de verwante bleek te lijden aan een ernstige candidawoekering door het lichaam en had een kwaadaardige tumor gekregen.

* Ik zou ook vermelden dat dr. Trush met name ook wijst op een relatie tussen candida en depressie. Een groot deel van de ggz-kosten gaat immers naar deze groep patiënten.

* Het boek van professor dr. Odds heet “Candida and Candidosis”. Hij waarschuwt tegen het langdurig maandelijks herhaald pillen slikken met Nystatin of ketoconazol omdat de gevolgen bij langdurig gebruik onbekend zijn en het op den duur nadelige gevolgen zou kunnen hebben.

* De gistbolletjes van de Candida Albicans worden in het Engels ‘buds’ genoemd. Ze zijn niet alleen in maar ook op het lichaam overal aanwezig. Wanneer de zuurgraad van de omgeving richting alkalisch gaat, dan staan daarmee de parameters voor groei gunstig en lopen de buds uit, ontwaakt de schimmel als het ware, gaat hyfen vormen en plant zich voort waardoor het lichaam uiteindelijk desintegreert.

* Trichomonas is een soa maar kan ook worden overgedragen door zoenen en ander contact van natte weefsels van mensen onder elkaar. De Trichomonas heeft zich vanuit Midden Afrika over de wereld verspreid. Kenmerkend is de vislucht, die ook bij besmette vrouwen meestal sterker is dan bij mannen. Veel mensen associeren die ‘geur’ met gezonde seks, geheel ten onrechte dus. Uit de onderzoekscijfers blijkt dat waarschijnlijk evenveel mannen als vrouwen besmet zijn terwijl 80 procent van hen zich daar niet van bewust zijn. In de literatuur die ik gelezen heb staat met zoveel woorden dat de alkalische omgeving waarin de Trichomonas steeds gevonden worden kennelijk door de Trichomonas zelf ontstaat. Dat is geen conclusie van mij. De Lactobacillus Acidophilus blijkt bij dragers van de Trichomonas minder voor te komen, pas bij ernstiger ontstekingen is ze geheel afwezig.

* Ik wil mijn conclusie liever als volgt formuleren: Trichomoniasis veroorzaakt een alkalisch milieu, verdrijft de melkzuurbacterie, de zuurgraad gaat daardoor omlaag en de sporen van de Candida Albicans groeien uit en gistdraadjes (hyfen) dringen de epitheelcellen binnen van mond, slokdarm, vagina, penis en zo verder. Zo binnengedrongen, bereiken zij de bloedbaan, breken af en worden met het bloed meegenomen, om zich elders weer vast te hechten. De schimmelwoekering kan tenslotte overal in het lichaam ontstaan, en afhankelijk van de plek (meestal waar veel suikers aanwezig zijn) allerlei ziektesymptomen veroorzaken die nu nog als ongeneeslijk of onverklaarbaar worden gezien – zoals M.E. en verschillende kankerontwikkelingen.

* Mijn advies is trichomoniasis te behandelen met een middel waarin Metronidazol het hoofdbestanddeel is. Daarvan zijn verschillende merken op de markt. Binnengedrongen schimmel verdwijnt met een wat duurder middel, waarvan Itraconazol het werkzame deel is. Combineer deze twee behandelingen in één kuur en blijf yoghurt met melkzuurbacteriën gebruiken om hernieuwd binnendringen te voorkomen. Waarbij uiteraard ook de seksuele partner(s) niet mogen worden vergeten. Met deze theorie als advies in de praktijk gebracht werd de dochter van de overleden verwante door een medicus behandeld, waarna zij volledig genas van alle aanwezige candida in haar lichaam en binnen de kortste keren van alle kankersymptomen (na een kleine chirurgische ingreep) af was.

* De dierenarts die zich de genezing van mijn kat niet kon herinneren, herinnert zich wel dat mijn onderzoek en dat hij mij van wetenschappelijk materiaal en de medicatie heeft voorzien. Maar hij heeft de kat na de therapie en snelle genezing niet zelf meer gezien.

* Het gaat niet zozeer om verwarring tussen oorzaak en gevolg, bij het verkeerd beoordelen van schimmelinfecties maar om verwarring tussen aanleiding (de ‘trigger’) en gevolg.

* De stijging van 60.000 arbeidsongeschikten in 1960 naar 1 miljoen rond 2000 kan onmogelijk door alleen maar oneigenlijk gebruik worden verklaard.

* Dr. Crook is beslist geen oplichter. Hij verkocht 6 miljoen boeken en velen hadden baat bij zijn insteek aangaande de oorzaak (gist Candida) van talrijke (ernstige) gezondheidsklachten. Natuurlijk ben ik er zelf begeesterd door, juist door het bestuderen van wetenschappelijke literatuur van meerdere disciplines heb ik de samenhang ontdekt en mijn theorie is niet anders dan deze samenhang weer te geven. Het is niet dat ik me opwind over gevestigde medici, het verbaast me alleen maar. Ik verwijt de medici niet dat ze blind zijn voor andere disciplines. Volgens mij moeten ze met oogkleppen op lopen, omdat zij zich niet op het terrein van collega geleerden in andere disciplines mogen begeven. Mijn verdienste als niet-wetenschapper is dat ik zonder deze barricaden overzicht heb en het probleem van verschillende kanten kan bekijken vanuit de belichting die de diverse disciplines mij geven. Saillant detail is, dat ik niet alleen rechten heb gestudeerd maar ook universitair geschoold ben op het gebied van de ICT.

* Wat tunnelvisie betreft, verwijs ik graag naar tunnelvisies in de wetenschappelijke wereld. ‘Hoe lang werd niet wetenschappelijk aangenomen, dat de Aarde plat was?’ En in de huidige tijd: ‘De wetenschappelijke benadering en algemene aanname van de oorzaak van rugklachten is: verkeerd tillen. In mijn theorie is de toename van rugklachten sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan door verharding van lagere tussenwervelschijven, veroorzaakt door dichtslibbing met candida-afval (een soort kalkachtige substantie). Laten we maar eens zien wie dan de tunnelvisie heeft. Ik, als enkeling met deze benadering, of de gevestigde voorgehouden gedachtegang?. Mijn broer en ik hebben op jeugdige leeftijd een hernia-operatie ondergaan. Mijn moeder kreeg kort na mijn geboorte baarmoederhalskanker. Nu weet ik, dat ik tijdens mijn geboorte -net als zovele anderen- al Trichomonas mee moet hebben gekregen, waar vervolgens de oorzaak van onze gebroken onderste tussenwervelschijven -naar mijn theorie- in te vinden is. Ook voor mijzelf geldt dus: had ik het maar eerder geweten, dan had mijn moeder niet aan baarmoederhalskanker geleden en was enkele jaren geleden een verwante niet aan ingewandenkanker overleden.

* Ik denk niet dat mijn onderzoek moet worden overgedaan! Ik vraag alleen meer aandacht van huisartsen of specialisten voor het bestaan van Trichomonas bij hun patiënten. De massale verspreiding is immers al wetenschappelijk onderzocht en vastgesteld. Los van mijn onderzoek wordt het de laatste tijd ook uit wetenschappelijke hoek duidelijk dat de Trichomonas meer schade aanricht dan aanvankelijk aangenomen. Toch blijven de gevestigde artsen het probleem bagatelliseren.


Reacties van lezers:

Bastiaan Krom schreef op 11/04/:

Dr. B.P. Krom is Universitair Hoofddocent aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam gespecialiseerd in moleculaire biologie, microbiologie en biochemie, met name op het gebied van schimmels. Hij reageert als volgt:

Ik heb bovenstaande “thread” bekeken en denk dat er op een aantal punten van de theorie van dhr Chatos wel het een en ander aan te merken is. Dit geldt dan voornamelijk voor de biologie van Candida en voor de ecologische balans en dis-balans, oorzaak gevolg etc.

Op dit moment wordt duidelijk dat veel aandoeningen niet door één en dezelfde soort veroorzaakt worden. Sterker nog, met publicatie van het Human Microbiome Project is er een realisatie gaande dat het gehele ecosysteem, dus alle micro-organismen en de gastheer, in balans moeten zijn voor een gezond persoon. Het valt op dat schimmels weinig aandacht krijgen/gekregen hebben in deze en vergelijkbare studies. Wat de onderbelichte rol van schimmels in ziekte en gezondheid betreft heeft de heer Chatos zeker gelijk wat mij betreft. Maar ik benadruk voor alle duidelijkheid nog maar eens dat langdurige behandeling met anti-schimmel middelen zeker NIET aan te raden is met het oog op ontwikkeling van resistentie (zeker gezien de zeer beperkte therapeutische middelen tegen schimmel infecties).

Indien journalisten of de heer Chatos behoefte hebben aan meer informatie, nodig ik ze graag uit om een keer langs te komen. Ik kan dan wat uitleggen over de huidige stand van de wetenschap op het gebied van poly-microbiële infecties, en met name de rol van schimmels in infecties en gezondheid. De huidige theorieën die op dit moment onderzocht worden.


Redactie Nieuwsbank schreef op :

Lucja Jarosz, die op 1 februari in Groningen promoveerde op het onderwerp ‘Molecular unraveling of interspecies crosstalk‘, weet alles over de communicatie tussen schimmel en bacteriën in het menselijk lichaam. Zij reageert als volgt op de theorie van Simon Chatos:

Het is erg interessant wat Simon Chatos heeft ontdekt, maar ik begrijp dat het alleen op literatuuronderzoek is gebaseerd, niet op laboratorium proeven. Persoonlijk denk ik dat alle punten die hij aandraagt waar kunnen zijn. In mijn proefschrift verwijs ik naar dezelfde auteurs en wat zij beweren is wetenschappelijk bewezen. Ik ben het er ook niet mee eens dat Candida geen ernstige ziekteverwekker zou zijn, wat dat is hij wel en hij kan niet alleen toeslaan bij zieke mensen maar ook bij mensen met een zwakke afweer (zoals ouderen). Hij slaat best vaak toe bij mensen die een antibiotica kuur hebben gehad – doordat de ‘goede’ bacteriën gedood werden. Met ‘goede’ bedoel ik bijvoorbeeld Lactobaccillus, Bifidobacterium enz. die zorgen voor een zure ph waarde in de vagina (en ook in de ingewanden). Wanneer deze bacteriën zijn gedood, gaat de ph waarde omhoog en grijpt Candida zijn kans. Gebruikelijk is een behandeling met metronidazole of clotrimazole. Maar wanneer de infectie in het hele lichaam woekert, is het nog maar moeilijk te behandelen.
Ik weet niet veel over Trichomonas maar ik denk dat het ook een ernstige ziekteverwekker is. Hier in Nederland en naar ik vermoed in veel andere landen, worden zwangere vrouwen op Trichomonas infecties gecontroleerd voordat ze bevallen en de infectie moet dan behandeld worden.
Ik zeg niet dat er geen beïnvloeding is tussen Candida en Trichomonas, dat is heel goed mogelijk, maar dat kan alleen bevestigd worden met proeven in een laboratium.
Er zijn enkele vermeldingen in de literatuur dat Candida kanker kan veroorzaken. Trichomonas wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met een toename van baarmoederhalskanker.
Ik ben het ermee eens dat het eten van zogeheten probiotica in gefermenteerde zuivelproducten een duidelijk gunstig effect kan hebben op de gezondheid van mensen. Dat is ook wetenschappelijk bekend en veel onderzoekers zijn het hier over eens. Probiotica kunnen het immuun systeem versterken waardoor het een betere verdediging kan vormen tegen ziekteverwekkers.


Simon Chatos schreef op 21/04/:

Naar aanleiding van de reactie van Lucja Jarosz, die mijns inziens getuigt van een uitstekende weg ingeslagen te zijn, gaarne het volgende.
In verschillende proefschriften heb ik bevestiging gekregen, dat Trichomonas de pH-waarde wijzigt naar meer alkalisch.In weer andere onderzoeken en proefschriften vond ik bevestiging, dat deze ‘verlaging’ (het is een negatieve exponent, dus eigenlijk een verhoging) de inactieve buds Candida triggert. Zij vormen slijmerige draadjes, die vervolgens gezonde cellen aantasten (desintegreren, wat elke schimmel doet).
In Candida and Candidosis (Prof Dr Odds) kan gelezen worden op welke wijze zich een ‘knobbeltje’ een ‘balstocell’ vormt, wanneer de uiteinden van 2 candidadraadjes elkaar raken, c.q. bevruchten. Dit geburt daar waar veel suikers of veel actieve candida aanwezig is.
Deze knobbeltjes (denkt u aan de vrouwenborsten, prostaat, baarmoederhals) zitten vol met candidasporen, ook ‘chlamydasporen’ genoemd. Bij rijping knapt het knobbeltje open en verspreiden zich deze sporen (RNA/stukjes enkele helix) door het lichaam en hechten zich vervolgens aan tal van andere cellen en verstoren hun groei.
Ik vermoed, dat hier de directe oorzaak van kankervorming in is gelegen.
Dit vermoeden is bij mij bevestigd, doordat ik de proef op de som nam en deze kwaadaardige knobbels in de melkklieren als sneeuw voor de zon verdwenen, na het nemen van de 2 geadviseerde kuren en het herstellen van de zuurgraad, die in het lichaam aanwezig hoort te zijn.
Het lijkt mij van het grootste belang, dat naar deze benadering zeer aandachtig wordt gekeken en zorgvuldig wordt nagegaan, of dit wel eens een bijzonder gewichtige ontdekking zou kunnen zijn.
Simon Chatos.


Redactie Nieuwsbank schreef op 21/12/:

Over Trichomonas verscheen in 2007 dit beeldende verhaal op De Kennis van Nu:
https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Parasiet-in-de-spotlights/3165#

Deel: ' Zorgkosten: genezen beter dan bezuinigen '
Lees ook