Gemeente Apeldoorn


Zorgloket Apeldoorn voortaan ook centraal meldpunt Voor alle vragen op het gebied van zorg kunnen burgers vanaf 3 januari 2000 terecht bij één loket: het Zorgloket, telefoonnummer: (055) 580 20 02.

Bij de start van het Zorgloket begin 1999 lag het accent op het verstrekken van mondelinge, telefonische en schriftelijke informatie. Daarnaast richtte de dienstverlening van het Zorgloket zich op het innemen, doorsturen of behandelen van aanvragen voor voorzieningen voor ouderen en gehandicapten.

Het loket wordt nu de centrale vraagbaak waar Apeldoorners alle gewenste informatie kunnen krijgen op het gebied van zorg. Als iemand bijvoorbeeld een rolstoel nodig heeft en geholpen moet worden bij de dagelijkse boodschappen, moest men voorheen bij verschillende instanties zijn. Vanaf 3 januari 2000 kunnen burgers met dergelijke hulpvragen terecht bij het Zorgloket, waar het hele traject in één keer wordt afgewikkeld. Daarnaast blijven de huidige taken van het Zorgloket gewoon bestaan.

Werkwijze
Het Zorgloket heeft een dienstverlenende en coördinerende functie; de uitvoering van de zorgvraag wordt door anderen gedaan. Eén van de twintig professionele consulenten van het Zorgloket neemt de hulpvraag in ontvangst en bekijkt welke instantie of vrijwilligersorganisatie er moet worden ingeschakeld. Als het nodig is, gaan de consulenten op huisbezoek. Soms blijkt dat er meer voorzieningen moeten komen of dat er meer dan één instantie moet worden ingeschakeld. Iemand die een aanvraag doet voor een rolstoel kan ook hulp in de huishouding nodig hebben. Na het selecteren van de juiste hulpinstantie of vrijwilligersorganisatie wordt de instantie benaderd door een consulent van het Zorgloket. Vervolgens neemt de betreffende organisatie contact op met de hulpvrager en worden verdere afspraken over de uitvoering gemaakt. De volgende vrijwilligersorganisaties zijn tot nu toe aangesloten bij het Zorgloket: Vrijwillige Hulpdienst De Kap, Rode Kruis, Diakonie Kerken, Alzheimer vereniging en het Buddy project. Deze organisaties blijven natuurlijk ook buiten het Zorgloket om gewoon bereikbaar.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Zoekwoorden:

Deel: ' Zorgloket Apeldoorn voortaan ook centraal meldpunt '
Lees ook