Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Zorgprogramma voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen

Bij het Trimbos-instituut is verschenen het rapport Zorg in de samenleving. Een basisprogramma voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen. In het rapport wordt een basisprogramma beschreven voor mensen die zich zonder hulp of ondersteuning niet in redelijke mate in de samenleving staande kunnen houden. Het programma is gemaakt in opdracht van acht RIBW’s.

Voor de hulpverlening aan deze doelgroep biedt dit programma een kader. Het geeft niet alleen aan welke behoeften aan zorg en ondersteuning de cliënten kunnen hebben, maar ook welke zorgelementen in de regio aanwezig moeten zijn om in die behoeften te voorzien. Wie die onderscheiden zorgelementen voor zijn rekening neemt, is een vraag die op regionaal niveau moet worden ingevuld. Hoe dat precies gebeurt zal telkens opnieuw, samen met de cliënt, bij het opstellen van het individuele zorgplan worden bepaald. Het programma beschrijft een breed en integraal hulpaanbod, dat plaats biedt aan behandeling, begeleiding, wonen en welzijn. Dat betekent dat veel en veelsoortige voorzieningen bij het programma betrokken zijn. Het programma kan op verschillende niveaus binnen een organisatie worden gebruikt.

Individuele cliënten biedt het programma een overzicht van hulpvormen waaruit zij kunnen kiezen. Cliënten in medezeggenschapsraden kunnen het programma gebruiken als hulpmiddel bij het beoordelen van beleidsplannen, het opstellen van regiovisies, het geven van voorlichting over hulpvormen en het vervullen van ondersteuningsfuncties. Begeleiders vinden in het programma een visiebeschrijving voor de hulpverlening aan mensen met ernstige en langdurige psychische problemen. Daarnaast beschrijft het welke activiteiten daarbij van belang zijn. Daarmee biedt het programma een handreiking bij het opstellen van een individueel zorgplan en bij het betrekken van andere deskundigen in de ondersteuning van een cliënt. Managers en middenkader biedt het programma een overzicht van het brede zorgaanbod dat op regionaal niveau vereist is. Het geeft tevens aan op welke terreinen samenwerkingspartners uit het maatschappelijk domein en informele steungevers moeten worden ingeschakeld. Ten slotte biedt het, door het inzichtelijk maken van de benodigde functies, zorgvormen en activiteiten, een handreiking bij het bepalen op welke gebieden deskundigheidsbevordering nodig is.

De uitgave ‘Zorg in de samenleving. Een basisprogramma voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen’ werd geschreven door Marry Mos en Jaap van Weeghel. Het boek is te bestellen o.v.v. ‘Trimbos-reeks 99-2’. De prijs bedraagt NLG 30,00.

Jaap van Weeghel (030) 297 11 00

juni 1999

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Zorgprogramma ernstige en langdurige psychische problemen '
Lees ook