Ministerie van VWS


Zorguitgaven 1999 binnen budget

Maandag 3 mei 1999, persbericht nummer 42

Uit de Voorjaarsbrief Zorg 1999, blijkt dat ondanks gestegen uitgaven voor genees- en hulpmiddelen, de zorguitgaven in 1999 binnen het kader blijven dat afgesproken is bij het Regeerakkoord. Ten opzichte van de Najaarsrapportage Zorg vallen de zorguitgaven in 1998 naar huidige inzichten 100 miljoen lager uit. Een belangrijke reden hiervoor is dat zorginstellingen minder geld hebben uitgegeven dan geraamd voor instandhouding van gebouwen. Dit staat in de Voorjaarsbrief Zorg die vandaag door minister Borst en staatssecretaris Vliegenthart van VWS naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De voornaamste nieuwe bijstelling in de voorjaarsbrief betreft hogere uitgaven voor hulpmiddelen in 1998. Naar de aard en oorzaak van de overschrijding van de uitgaven in 1998 loopt momenteel een onderzoek. De bevindingen worden betrokken bij de actualisatie van de aanpak van de hulpmiddelen. Met ingang van 2000 compenseren extra maatregelen, waaronder de aanpak van kortingen en bonussen, de overschrijding bij de geneesmiddelenuitgaven, zoals eerder in een brief aan de Tweede Kamer gemeld is.

Deel: ' Zorguitgaven 1999 binnen budget '
Lees ook