Utrecht, 23 december 1999

Zorgverzekeraars verantwoordelijk voor wachtlijsten thuiszorg

De ANBO, de bond voor vijftig-plussers is blij met de duidelijke uitspraak op 23 december 1999 van het gerechtshof in Den Haag dat de zorgverzekeraars direct verantwoordelijk zijn voor het tijdig verstrekken van thuiszorg. De zorgverzekeraars zijn nu aan zet en zij moeten nu de budgetten beschikbaar stellen die nodig zijn om de wachtlijsten weg te werken. Ook het Kabinet en de Tweede Kamer zullen zich intensiever met het thuiszorgbudget bezig moeten houden wanneer de zorgzverzekeraars meer AWBZ-budget nodig hebben.

De ANBO zet de collectieve rechtszaak thuiszorg namens alle 23.000 wachten-den op thuiszorg voort, en heeft de zorgverzekeraars verantwoordelijk gesteld voor het op korte termijn voorzien in thuiszorg. Dit om te voorkomen dat alle wachtenden apart naar de rechter moeten stappen. Op 19 januari 2000 vindt een overleg plaats tussen ANBO en Zorgverzekeraars Nederland, als eerste wettelijk vereiste stap in de collectieve procedure. Mocht dit overleg onvoldoende resul-taat opleveren, dan stapt de ANBO direct naar de rechter.
De collectieve rechtszaak wordt mede gesteund door de protestants christelijke ouderenbond PCOB.

Advies aan wachtenden
De ouderenbond adviseert alle wachtende thuiszorgcliënten per brief te eisen dat hun zorgverzekeraar direct hulp verleent. En eventueel kosten van particulier ingeschakelde hulp bij hun zorgverzekeraar te declareren.

Deel: ' Zorgverzekeraar verantwoordelijk voor wachtlijsten thuiszorg '
Lees ook