Zorgverzekering 2017: Ambtenaren meer keuzevrijheid, minima gelijk


LEIDEN, 20161223 -- Ambtenaren hebben in 2017 meer keuzemogelijkheden bij het uitkiezen van een gemeentelijke collectieve zorgverzekering dan minima. Dit blijkt uit bureauonderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.), waarbij 60 Nederlandse gemeenten zijn onderzocht. Ambtenaren kunnen in 2017 een collectieve zorgverzekering afsluiten bij 3 verschillende verzekeraars, terwijl minima zeer beperkt blijven in hun keuze (gemiddeld 1,2 verzekeraars per gemeente).

Marginaal zorgaanbod voor minima

Bij de meeste gemeenten hebben minima geen keuze als zij een collectieve zorgverzekering willen afsluiten. Om die reden zijn zij zeer beperkt in de keuzemogelijkheden. Echter kunnen Nederlandse gemeenteambtenaren, zoals afgesproken in de CAO voor gemeenten, kiezen uit 3 verzekeraars voor een collectieve zorgverzekering.

Gemeentelijke bijdragen dalen t.o.v. premiestijging

Iedere gemeente heeft een -vanuit de Rijksoverheid- vastgesteld budget voor bijstand en zorg. Gemeenten bepalen afzonderlijk op welke manier dit budget wordt ingezet. Dit kan worden ingezet als tegemoetkoming voor zorgkosten, of voor extra begeleiding en mantelzorg.

Veel gemeenten zetten het beschikbare budget in bij gemeentelijke bijdragen voor collectieve zorgverzekeringen voor minima. Hierbij ontvangen minima die een collectieve zorgverzekering afsluiten via de gemeente, een compensatiebijdrage. In 2017 bedraagt deze compensatie maandelijks gemiddeld 19 euro; een stijging van 3 euro ten opzichte van 2016. Hiertegenover staat een stijging van 7 euro voor het basispakket van de zorgverzekering 2017.

Zilveren Kruis nog steeds hoge kortingen voor ambtenaren

Sinds 2017 geven gemeenten geen tegemoetkomingen meer aan ambtenaren die een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben afgesloten. Toch worden gemeenteambtenaren nog steeds gecompenseerd door Zilveren Kruis zelf. De zorgverzekeraar biedt namelijk nog steeds voordelige collectieve zorgverzekeringspakketten aan voor ambtenaren.

Verschillen in gemeentelijke bijdragen

Gemeenteambtenaren die minder verdienen dan 2662 euro per maand, ontvangen jaarlijks een gemeentelijke bijdrage van 296 euro wanneer zij een collectieve zorgverzekering met aanvullende verzekering vanaf pakket 3 afsluiten bij CZ, IZA of Menzis. Doordat de VNG geen afspraken meer heeft met Zilveren Kruis krijgen de ambtenaren die er voor kiezen hier verzekerd te blijven geen tegemoetkomingen meer voor de aanvullende pakketten.

Bekijk de volledige resultaten van het onderzoek op de onderzoekspagina van het Z.I.C.


Deel: ' Zorgverzekering 2017 Ambtenaren meer keuzevrijheid, minima gelijk '
Lees ook