Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Nieuwe publicatie Zorgen delen

Zorgwekkende opvoedingssituaties met ouders bespreken

4 juli 2002

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is voor artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg de publicatie Zorgen delen verschenen over zorgwekkende opvoedingssituaties. Artsen en verpleegkundigen spelen een bijzondere rol in het leven van ouders en kinderen. Zij zien kinderen vaak vanaf hun eerste levensjaar, krijgen een goede indruk van hun ontwikkeling en verzamelen in de loop van de tijd ook informatie over de opvoedingssituatie thuis. Dat geeft hun een unieke mogelijkheid problemen in de ontwikkeling van kinderen te signaleren en hun zorgen daarover met ouders te delen, of ouders zelf hun zorgen te laten uitspreken. Daarbij kunnen zij aan ouders voorlichting, advies en ondersteuning geven.

Uit diverse recente studies blijkt echter dat het 'delen van zorgen' voor artsen en verpleegkundigen vaak niet gemakkelijk is, zeker bij het ter sprake brengen van ernstige opvoedingsproblemen of vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing. De publicatie Zorgen delen biedt werkers in de jeugdgezondheidszorg een handreiking voor het voeren van deze gesprekken met ouders. Welke aanknopingspunten zijn er voor dergelijke gesprekken, bijvoorbeeld op het consultatiebureau? Welke voorbereidingen zijn wenselijk? Waar moet op gelet worden bij de uitvoering? En welke organisatorische maatregelen kunnen werkers steunen bij deze taak?

Doelgroep
De publicatie is bestemd voor artsen en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg, met een nadruk op de zorg voor kinderen tot vier jaar. De informatie is ook herkenbaar en bruikbaar voor anderen die werken met jonge kinderen en hun ouders.

Bestellen
Zorgen delen. Zorgwekkende opvoedingssituaties met ouders bespreken in de jeugdgezondheidszorg geschreven door Jolanda Keesom en Klaas Kooijman en kost 11,50. ISBN 90-5050-987-8 en E 23150. Verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 4 juli 2002

Deel: ' Zorgwekkende opvoedingssituaties met ouders bespreken '
Lees ook