Provincie Zuid-Holland


24-08-1999

Financiering regio-tv in 2000


Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zijn in principe bereid de regionale zenders TV West en TV Rijnmond al vanaf 2000 structureel te gaan financieren. GS stellen wel enkele voorwaarden aan dit principe-besluit.

Het GS-voorstel is het gevolg van een evaluatie van de toekomstperspectieven en de financiële situatie van de zenders. Uit deze evaluatie blijkt dat de zenders niet verder kunnen overleven zonder publieke financiering. De reclame-inkomsten groeien, ook op langere termijn, niet voldoende om commerciële exploitatie te garanderen. Uitgaven aan personeel en apparatuur kunnen niet verder omlaag. De programmering blijft nu op een minimum-niveau steken.

Beleidsuitgangspunten
GS stellen wel enkele organisatorische, programmatische en financiële voorwaarden. Randvoorwaarde is dat het rijk wil co-financieren, waartoe het ministerie van OCenW de bijdragen zou moeten verdubbelen, de zogenoemde matching, die echter afloopt in 2002. Financiële risico's als gevolg van stelselwijzigingen moeten worden vermeden. Voorwaarde voor heffing van omroepbijdragen is uitzending van programma's via de ether, zodat iedereen ze ontvangen kan. Organisatorische voorwaarde is dat er nauwe samenwerking tussen de radiozenders en de tv-zenders komt met wederzijdse kostenbesparingen en grotere efficiency als resultaat. De samenwerking tussen TV West en TV Rijnmond moet worden uitgebreid. De zenders moeten zich verder ontwikkelen tot regionale nieuws- en informatiezenders. GS willen ook dat de zenders actief werken aan interculturalisatie door inkleuring van de programma's en het personeelsbestand.

Procedure
De statencommissie Zorg, Cultuur en Sociale Zaken behandelt het GS-voorstel op 8 september. GS maken daarna met OcenW afspraken over de financiering. De definitieve besluitvorming volgt dan in december in Provinciale Staten.

Deel: ' Zuid-Holland Financiering regio-tv in 2000 '
Lees ook